Hợp âm La giáng trưởng – Ab Major Chord
Hợp âm La Giáng trưởng – Ab – Ab Major Chord (bao gồm cả hợp âm đảo) được chơi trên bàn phím đàn Piano.

Giải thích: Hợp âm La Giáng trưởng là một bộ ba gồm 3 nốt (La giáng – Đô – Mi giáng). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm La Giáng trưởng. Bạn có thể thấy 3 nốt của hợp âm Ab được đánh dấu dưới đây.

Vị trí các ngón tay để chơi hợp âm La Giáng trưởng một cách thuận lợi như sau:

Tay Trái: Ngón út  , ngón giữa , ngón cái

Tay Phải: Ngón cái , ngón giữa , ngón út

Hợp âm La Giáng trưởng đảo Ab/C: Là một hợp âm với nốt Đô là nốt trầm: Bao gồm ba nốt (C – Eb – Ab)

Hợp âm La Giáng trưởng đảo Ab/Eb: Là một hợp âm với nốt Rê giáng là nốt trầm: Bao gồm ba nốt (Eb – Ab – C)

Một số hợp âm La bạn nên tham khảo: