Tài liệu jazz piano scales and modes( gồm điệu thức Major, Dorian, and Mixolydian in All 12 Keys)

Tài liệu jazz piano scales and modes( gồm điệu thức Major, Dorian, and Mixolydian in All 12 Keys) mà mình sưu tầm, và chia sẻ dành cho các bạn có sự quan tâm, tham khảo về jazz. Các thang âm quan trọng nhất cần học đầu tiên là âm giai trưởng, âm giai Dorian và giai điệu Mixolydian vì chúng giúp bạn điều hướng các hợp âm 7 trưởng và thứ trưởng (b7) tương ứng…

36 Important Scales 1

XEM THÊM TÀI LIỆU KHÁC

36 Important Scales 2

36 Important Scales 3

Download free.

Với chia sẻ jazz piano scales and modes các bạn chịu khó trao dồi, cố gắng luyện tập mỗi ngày để nâng cao khả năng của mình. Đừng quên chia sẻ nó để mọi người cùng tham khảo nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *