Mong bạn dành ra 10 giây bấm vào xem quảng cáo bên dưới, để giúp chúng tôi duy trì website. Cảm ơn bạn!

Quãng 4 đúng – quãng 4 giảm – quãng 4 tăng
Quãng 4 đúng – quãng 4 giảm – quãng 4 tăng là kiến thức về quãng 4 mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn để bạn có thể nắm vững kiến thức quãng trong âm nhạc hơn.

Quãng 4

Quãng 4 có thể có các loại quãng 4 đúng, quãng 4 tăng và quãng 4 giảm. Dưới đây chúng ta có thể biết số cung của các quãng 4 theo chất lượng của nó:

Quãng 4 đúng

Quãng 4 giảm

Quãng 4 tăng

Xác định chất lượng của quãng 4

Phân tích tính chất quãng 4

Khi phân tích chất lượng của quãng 4 chúng ta nên biết rằng:

Một quãng 4 gọi là quãng 4 đúng nếu như tất cả các nốt trong quãng đều là nốt tự nhiên ngoại trừ quãng 4 Fa – Si là quãng 4 tăng.

Nếu như có dấu hoá thì bạn có thể xác định không quan tâm đến dấu hóa rồi sau đó phân tích sự ảnh hưởng của các dấu biến lên quãng đó.

Ví dụ,: G-C#:

Một ví dụ khác: C#-F#:

Việc xác định quãng 4 bằng cách tính toán số cung và nửa cung sẽ rất chậm và dễ nhầm lẫn.

Hy vọng với chia sẻ trên về quãng 4 đúng – quãng 4 tăng – quãng 4 giảm sẽ giúp bạn nắm được kiến thức nhạc lý về quãng tốt hơn nhất là quãng 4 này nhé !

Chủ đề tìm kiếm

quãng 4
quãng 4 đúng
4 quãng 8
4 quãng tám
vòng quãng 4
giọng 4 quãng 8
bè quãng 4
quãng 4 đúng mấy cung
quãng 4 giảm
4 quãng 8 là gì

Bạn đang xem bài viết Quãng 4 đúng – quãng 4 giảm – quãng 4 tăng trong chuyên mục Nhạc Lý cơ bản