Quãng đơn là gì – Quãng kép

Quãng đơn là gì – Quãng kép là gì, quãng đơn là những quãng không vượt quá một quãng 8. Quãng kép là quãng lớn hơn một quãng 8 ví dụ như Quãng 9, quãng 10, quãng 11 là những ví dụ về quãng kép.


Ðôi khi chúng ta đơn giản hóa quãng kép và đề cập đến chúng bằng sử dụng những quãng đơn tương ứng.

Các bạn theo dõi và ủng hộ các kênh dưới đây của Bloghocpiano nhé!!:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *