Hợp âm fa thăng thứ 7 – F#m 7 chord – F#m 7 piano chord – F# minor 7 piano chord là hợp âm 4 nốt gồm F# – A – C# – E, hợp âm F#m7 – F# Minor Seventh Chord thường được chơi trên bàn phím đàn Piano và Organ keyboard.

Hợp âm fa thăng thứ 7 – F#m 7 chord về cấu tạo

Giải thích: Hợp âm Fa Thăng Thứ thứ 7 là một hợp âm gồm 4 nốt (Fa thăng – La  – Đô thăng – Mi). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm Fa thăng Thứ thứ 7. Bạn có thể thấy 4 nốt (F# – A – C# – E) của hợp âm F#m7 được đánh dấu dưới đây.

Hợp âm F#m7 chord là hợp âm được cấu tạo từ hợp âm fa thăng thứ + nốt bậc 7 cách nốt chủ âm 1 cung. Vì vậy, bạn hãy tìm hiểu lại hợp âm F#m chord và thêm nốt bậc 7 là E để tạo thành hợp âm F#m7 chord piano nhé. Ở bài viết trước, chúng tôi có chia sẻ hợp âm F#7 chord, thay vì hợp âm fa thăng 7 với nốt bậc 3 là nốt A# bạn hãy giáng xuống 1/2 cung để thành A, đây chính là hợp âm F#m7.

F#m 7 piano chord – F# minor 7 piano chord về cấu tạo và các thể hợp âm

Cách đánh hợp âm F# minor 7 trên đàn piano

Vị trí các ngón tay để chơi hợp âm Fa thăng thứ 7  một cách thuận lợi như sau:

Tay Trái: Ngón út  , ngón giữa , ngón trỏ , ngón cái

Tay Phải: Ngón cái , ngón trỏ, ngón giữa , ngón út

Các thể của hợp âm F#m7 chords

Hợp âm F#m7 chord ở thể nền

Hợp âm F#m7 chords ở thể nền F#m7: Là một hợp âm với nốt F# là nốt trầm. Bao gồm bốn nốt (F# – A – C# – E)

Hợp âm F#m7 chord ở thể đảo 1 F#m7/A

Hợp âm F#m7 chords ở thể đảo 1 F#m7/A: Là một hợp âm với nốt A là nốt trầm. Bao gồm bốn nốt (A – C# – E – F#)

Hợp âm F#m7 ở thể đảo 2 F#7/C#

Hợp âm F#m7 chords ở thể đảo 2 F#m7/C#: Là một hợp âm với nốt C# là nốt trầm. Bao gồm bốn nốt (C# – E – F# – A)

Hợp âm F#m7 ở thể đảo 3 F#m7/E

Hợp âm F#m7 chords ở thể đảo 3 F#m7/E: Là một hợp âm với nốt E là nốt trầm. Bao gồm bốn nốt (E – F# – A – C#)

Hy vọng với chia sẻ trên đây về hợp âm F#m7 pianoF#m7 chord sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức hợp âm và ứng dụng tốt hơn trong việc chơi piano của mình !

Chủ đề quan tâm

f#m7 chord
f#m7 chord piano
f#m7 chord ukulele
f#m7 chord chart
f#m7 chord notes
f#m7 chord easy
f#m7 chord keyboard
f#m7 chord diagram
f#m7 mandolin chord
f#m7-5 chord guitar
f sharp m7 chord
f#m7/9 chord
f#m7(4) chord
f#m7 bar chord
f#m7 banjo chord
f#m7 power chord
f#m7(b5) chord
f#m7 bass chord
f#m7 chord progression
f#m7/a chord
f#m7 add4 guitar chord
f#m7/a piano chord
f#m7 barre chord
f#m7/b chord
f#m7(b5) guitar chord
f#m7(b5) piano chord
f#m7/b piano chord
f#m7 ukulele chord chart
f#m7 guitar chord chart
f#m7/c# guitar chord
f#m7/c# piano chord
f#m7-5/c guitar chord
f#m7 guitar chord diagram
f#m7 chord diagrams#m7f#m7
f#m7/e chord
f#m7 chord guitar finger position
f#m7 flat 5 chord
f#m7 flat 5 guitar chord
f#m7 chord guitar
f#m7 guitar chord easy
f#m7 guitar chord youtube
f#m7-5 guitar chord
f#m7/e guitar chord
f#m7/b guitar chord
f m7 4 guitar chord
g#m7/f# chord
f#m+m7 guitar chordf#m7 piano
f#m7 piano chords
f#m7-5 piano
f#m7(b5) piano chord
f sharp m7 piano chord
f sharp m7 piano
f#m7(4) piano
f#m7/e piano
f#m7/c# piano chord
f#m7 flat 5 piano
f#m7/9 piano
accord f#m7 piano
f#m7(11) piano
f#m7 akkoord piano
acorde f#m7 para piano
f#m7/a piano chord
f#m7/b piano chord
f#m7 piano chord
f#m7-5 piano chord
f#m7 en piano
acorde de f#m7 en piano
f# minor 7
f# minor 7 chord
f# minor 7 chord piano
f# minor 7th
f# minor 7 flat 5
f# minor 7 piano
f# minor 7th chord
f# minor 7 guitar
f minor 7 ukulele
f minor 7 scale
f minor 7th chord piano
f minor 7th guitar chord
f minor 7 add 9
f minor 7 arpeggio
f minor 7 chord notes
f minor 7 flat 5 piano
f minor 7 chord progression
f# minor 7b5
f minor 7 add 11
f minor 7 add 4
f minor 7 arpeggio guitar
f sharp minor 7 add 4
notes in an f minor 7
f# minor 7 b5
f minor 7 barre chord
f# minor 7 b5 piano
f sharp minor 7 barre chord
f sharp minor 7 b5 piano
f# minor 7 chord guitar
f minor 7 chord ukulele
f minor 7 chord guitar finger position
f sharp minor 7 chord piano
f minor major 7 chord guitar
f sharp minor 7 chord notes
f minor 5 7 chord
f sharp minor 7 chord progression
f minor 7 flat 5 chord
f minor 7 flat 5 guitar chord
f sharp minor 7 ukulele chord
f minor 7 flat 5 piano chord
f minor 7 chordTôi là ai?

0 0 vote
Tiêu đề bài viết
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments