Hợp âm La giáng trưởng 7 – AbMajor7 – Ab Major Seventh Piano Chord
Hợp âm La giáng trưởng 7 – hợp âm AbMajor7 – Ab Major Seventh Piano Chord, hợp âm Ab major seventh chord được chơi trên bàn phím đàn Piano.

Giải thích: Hợp âm La Giáng Trưởng 7 là một hợp âm gồm 4 nốt (La giáng – Đô – Mi giáng – Sol). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm La Giáng Trưởng 7. Bạn có thể thấy 4 nốt (Ab – C – Eb – G) của hợp âm Abmaj7 được đánh dấu dưới đây.

Vị trí các ngón tay để chơi hợp âm La Giáng Trưởng 7  một cách thuận lợi như sau:

Tay Trái: Ngón út  , ngón giữa , ngón trỏ , ngón cái

Tay Phải: Ngón cái , ngón trỏ, ngón giữa , ngón út

Một số hợp âm La giáng bạn nên tìm hiểu: