Hợp âm Đô 6

Hợp âm C6 – C6 chord piano Or C 6th chord piano, c major 6 chord piano còn được biết dưới tên gọi 6th chord được chơi trên bàn phím đàn Piano và trên đàn Organ. C6 chord piano Or C 6th chord piano là hợp âm 4 nốt với cấu tạo gồm Hợp âm C trưởng + nốt bậc 6 là A.

Hợp âm C6 – C6 chord piano cấu tạo như thế nào?

Hợp âm C 6th chord  bao gồm 4 nốt (Đô – Mi – Sol – La). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm C6 chord piano. Bạn có thể thấy 4 nốt (C – E – G – A) của hợp âm C6 được đánh dấu bằng màu khác biệt dưới đây.

C6 chord piano Or C 6th chord piano với các thể đảo

Cmajor 6 chord piano ở thể nền gồm các nốt C – E – G – A.

Cmajor 6 chord piano ở thể đảo 1 gồm các nốt E – G – A – C.

Cmajor 6 chord piano ở thể đảo 2 gồm các nốt G – A – C – E.

Cmajor 6 chord piano ở thể đảo 3 gồm các nốt  A – C – E – G.

Với chia sẻ trên đây về hợp âm C6 chord piano sẽ giúp bạn nắm bắt được hợp âm C major 6 này trên đàn piano và ứng dụng nó trong các bản đệm piano của mình.

Chủ đề quan tâm

hợp âm c6
cách bấm hợp âm c6
c6 chord
c6 chord piano
c6 chord notes
c6 piano chord
c6 piano
c6 piano note
c6 piano keyboard
piano c6 yamaha
c 6th chord
c 6th chord piano
c major 6th
c major 6 chord
c major 6 chord piano
c major 6 piano
c major add 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *