Hợp âm La thăng Trưởng 7 – A# Major 7 chord
Hợp âm La thăng Trưởng 7 – A# Major 7 chord, A#maj7 – A# major seventh chord được chơi trên bàn phím đàn Piano.

Giải thích: Hợp âm La Thăng Trưởng 7 là một hợp âm gồm 4 nốt (La thăng – Rê – Fa – La). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm La Thăng Trưởng 7. Bạn có thể thấy 4 nốt (A# – D – F – A) của hợp âm A#maj7 được đánh dấu màu xanh lá cây.

Vị trí các ngón tay để chơi hợp âm La Thăng Trưởng Thứ 7 một cách thuận lợi như sau:

Ngón tay: Ngón út, ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái (tay trái); ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón út (tay phải).