Hợp âm La Thứ 7 giáng 5 – Am7b5 chord piano – A Minor 7 Flat 5 Piano Chord
Hợp âm La Thứ 7 giáng 5 – Am7b5 chord piano – hợp âm A Minor 7 Flat 5 Piano Chord được chơi trên bàn phím đàn Piano.

Cấu tạo hợp âm La thứ 7 giáng 5

Giải thích: Hợp âm La Thứ 7 giáng 5 bao gồm 4 nốt (La – Đô – Mi giáng – Sol). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm La Thứ 7 giáng 5 . Bạn có thể thấy 4 nốt (A – C – Eb – G) của hợp âm Am7b5 được đánh dấu dưới đây.

Để xây dựng hợp âm La thứ 7 giáng 5 có rất nhiều cách. Ở những bài viết trước đây chúng tôi đã chia sẻ đến bạn một số hợp âm có thể cấu thành nên hợp âm Am7b5 rất đơn giản. Bạn dùng hợp âm La thứ 7trước đó giáng nốt bậc 5 xuống 1/2 cung. Hoặc bạn dùng hợp âm la dim và thêm nốt bậc 7 là G cách nốt chủ âm 1 quãng 2 trưởng.

Thếm bấm hợp âm Am7b5 và các thể của hợp âm

Cách bấm hợp âm La thứ 7 giáng 5 trên đàn piano và organ

Vị trí các ngón tay để chơi hợp âm La Thứ 7 giáng 5  một cách thuận lợi như sau:

Tay Trái: Ngón út  , ngón giữa , ngón trỏ , ngón cái

Tay Phải: Ngón cái , ngón trỏ, ngón giữa , ngón út

Các thể đảo của hợp âm Am7b5

Hợp âm la thứ 7 giáng 5 ở thể nền

Hợp âm Am7b5 ở thể nền với nốt nền là nốt A. Các nốt lần lượt trong hợp âm này là A – C – Eb – G.

Hợp âm la thứ 7 giáng 5 ở thể đảo 1

Hợp âm Am7b5 ở thể đảo 1 Am7b5/C với nốt nền là nốt C. Các nốt lần lượt trong hợp âm này là  C – Eb – G – A.

Hợp âm la thứ 7 giáng 5 ở thể đảo 2

Hợp âm Am7b5 ở thể đảo 2 Am7b5/Eb với nốt nền là nốt Eb. Các nốt lần lượt trong hợp âm này là  Eb – G – A – C.

Hợp âm la thứ 7 giáng 5 ở thể đảo 3

Hợp âm Am7b5 ở thể đảo 3 Am7b5/G với nốt nền là nốt G. Các nốt lần lượt trong hợp âm này là  G – A – C – Eb.

Một số chia sẻ trên đây về hợp âm Am7b5 chord sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức hợp âm hơn. Đừng quên truy cập BloghocPiano.com để khám phá nhiều kiến thức mới mỗi ngày nhé!