Điệu Boston, Waltz (Valse) Trong Hát Thánh Ca (Bài số 16)

Bài số 16 Hướng dẫn đệm hát Thánh ca, Đệm Điệu Boston, Waltz (Valse) Trong Hát Thánh Ca Hướng dẫn bởi: ngonhattan * Link tải bản nhạc thực hành: Chính Mình Máu Chúa – sáng tác Tri Văn Vinh http://bit.ly/38lxr7p Trong Tình Chúa Quan Phòng – sáng tác NS Phanxicô http://bit.ly/2PMkxsz Xin cảm ơn các […]

Read More

XIN VÂNG (Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng) | Bài học số 13

Bài học số 13 Hướng dẫn đệm đàn bài hát “Xin Vâng” sáng tác của Linh mục Mi Trầm Hướng dẫn bởi: ngonhattan * Link tải bài hát file PDF http://bit.ly/2T9iIH0 Xin cảm ơn sáng tác của Linh mục Mi Trầm cho nền Thánh Nhạc Phụng Vụ Công Giáo Việt Nam, Link Video tham khảo […]

Read More

Hướng Dẫn Đàn Organ Đệm hát Thánh Ca || bài học số 1

Hướng Dẫn Đàn Organ Đệm hát Thánh Ca – bài học số 1 * Link tải bài học số 1 (làm quen với 5 nốt nhạc) http://bit.ly/2StTlRA Ghi chú: Tay trái chúng ta đặt ngón út số 5 lên nốt đô và đánh lên Đô-Rê_Mi_Fa_Sol (5,4,3,2,1) nhé Xin chúng ta cố gắng học nghiêm túc […]

Read More