0 Shares

Bài học số 11

Cách nhận biết bản nhạc là tone Sol trưởng (G) hoặc Mi thứ (Em) thật đơn giản!

Hướng dẫn bởi ngonhattan

* Link tải 2 bản nhạc thực hành:
Anh Hùng Việt Nam – sáng tác Lm. Kim Long http://bit.ly/2SZqy6d
Dâng Mẹ – sáng tác Lm. Hoài Đức http://bit.ly/326zhHG

Xin cảm ơn các sáng tác của Linh mục Kim Long và Linh mục Hoài Đức cho nền Thánh nhạc Công Giáo Việt Nam,Tôi là ai?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *