Lời bài hát Tình người linh mục Sheet hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Tình người linh mục Sheet hợp âm chuẩn + Lyrics 1. Chúa ơi Chúa ơi con là linh [Em] mục Muôn muôn ngàn [G] đời theo phẩm hàm men ki sê [B7] đê Ấn tín [E7] Ngài đặt sâu trong [Am] tim Hồn con [Em] đó ngất ngây vì [B7] yêu. Chúa […]

Read more in Nhạc Thánh ca

Lời bài hát Bài tình ca Giesu hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Bài tình ca Giesu hợp âm chuẩn + Lyrics 1. Bài tình [G] ca hát cho hai người, bài tình ca hát cho trăm người Hát [E7] cho cả cuộc [Am] đời tha thiết [D7] yêu hơn [G] Dù thời [C] gian tháng năm [Cm] trôi mau Bài tình [G] ca vẫn […]

Read more in Nhạc Thánh ca

Lời bài hát Cám dỗ trong đời hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Cám dỗ trong đời hợp âm chuẩn + Lyrics Intro: [Dm][Am]–[Bb][F]–[Dm][Am]–[Bb][C][Dm] 1. Phận người [Dm] chênh vênh vì luôn bị cám [F] dỗ Cám dỗ bên [Bb] ngoài và cám dỗ bên [C] trong Cám dỗ nguy [Am] nàn vì quy về chính [F] mình [Dm] Dù nhiều phong [Bb] ba nhưng […]

Read more in Nhạc Thánh ca

Lời bài hát Bàn tay hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Bàn tay hợp âm chuẩn + Lyrics Intro: [Em][C][C][B7] [E7][Am]–[D][G]–[C][F#7]–[B7][Em] 1. Bàn [Em] tay, bàn [C] tay [D] chia sẻ áo [G] cơm Bàn [Am] tay, bàn [C] tay phân phát niềm [B7] tin Bàn [Em] tay, bàn [C] tay xây đắp hòa [Em] bình Bàn [Em] tay, bàn [F#7] tay [B7] […]

Read more in Nhạc Thánh ca

Lời bài hát Những kẻ tìm Chúa hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Những kẻ tìm Chúa hợp âm chuẩn + Lyrics ĐK: Đi đi [Dm] mau ta về nhà [F] Chúa Chúa Cha toàn [Dm] năng Đi đi [C] mau ta về nhà [A7] Chúa thánh cung thiên [Dm] đàng Muôn chư [Dm] dân đi tìm nhan [F] Chúa vui trong bình [Dm] an […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Thánh ca

Lời bài hát Nhìn cây thánh giá hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Nhìn cây thánh giá hợp âm chuẩn + Lyrics 1. Nhìn về quá [Dm] khứ con cúi [C] đầu hối [F] hận [A7] Cuộc đời hương [Dm] phấn con lưu [G] lạc vong [A7] thân [Dm] Tình trời lãng [F] quên bước chân [G] xa thiên [Bb] đàng [Gm] Một đời hoang […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Thánh ca

Lời bài hát Hãy trở vềSheet hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Hãy trở về Sheet hợp âm chuẩn + Lyrics 1. Bao năm trôi [Am] qua hồn con lạc bước đi [Dm] xa Quên bao ơn [G] Cha trầm kha bể đắm bao [C] la Nay con ăn [F] năn hồi tâm thống hối bao lỗi [Dm] lầm Đền bù bất xứng bao […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Thánh ca

Lời bài hát Một chút hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Một chút hợp âm chuẩn + Lyrics 1. Một [Dm] chút những viên đá [F] nhỏ hợp [Bb] thành ngọn núi [Dm] lớn Một [Am] chút những bước [Bb] chân đi xa về muôn [A7] lối Một [Gm] chút những phút ủi [Dm] an dịu [Bb] xóa ngàn nỗi [Gm] sầu Chỉ […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Thánh ca

Lời bài hát Vươn cao linh hồn hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Vươn cao linh hồn hợp âm chuẩn + Lyrics 1. [Am] Nếu mãi đời [F] con cứ ngủ [G] vùi trong muôn [C] tội tình [E7] [Am] Nếu mãi đời [Dm] con mất đi [G] rồi một niềm tin [C] kính [Am] Hãy đến cùng [G] con Chúa [Am] ơi, một [C] […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Thánh ca

Lời bài hát Mong chẳng còn gìSheet hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Mong chẳng còn gì Sheet hợp âm chuẩn + Lyrics 1. Chỉ [Em] mong Ngài lấy [G] đi [D] Mong chẳng còn [B7] gì thuộc về [C] con [Am] Mong chẳng còn [F] gì là của [B7] con Để [Em] con được trắng [G] tay [D] Con chỉ còn [B7] Ngài để […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Thánh ca

Lời bài hát Con tìm Chúa 2 Sheet hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Con tìm Chúa 2 Sheet hợp âm chuẩn + Lyrics 1. Con tìm [Dm] Chúa suối nguồn yêu [A] thương khi trần thế khổ sầu thê [Bb] lương Con [Gm] xin Chúa [C] thương những ngày con [F] sống khó nguy sầu [A7] vương Con tìm [Dm] đến Chúa Trời cao [A] […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Thánh ca

Lời bài hát Xin lỗi ChúaSheet hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Xin lỗi Chúa Sheet hợp âm chuẩn + Lyrics 1. Con [Am] thường nói yêu [G] thương trên [Em] trót lưỡi đầu [Am] môi Con từng sống phục [F] vụ mà tính [G] toán so [C] đo Miệng [Am] nói lời bao [Em] dung mà [G] lòng vẫn còn chấp [C] nhất […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Thánh ca

Lời bài hát Thánh giá nào cho conSheet hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Thánh giá nào cho con Sheet hợp âm chuẩn + Lyrics Intro: [Am][Dm][E7][Am]–[Am][Dm][G][E7]–[Am][Dm][E7][Am] 1. Thánh giá [Am] nào Chúa dành cho [F] con Những lối [G] đường Ngài muốn con [C] đi trên đường dương [E7] thế Đường thập [A7] giá Chúa đã đi [Dm] qua Tình trời [G] đất giao [C] […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Thánh ca

Lời bài hát Tình trời thập tự hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Tình trời thập tự hợp âm chuẩn + Lyrics 1. Từ trên Thánh [Am] giá ngước nhìn trời [Dm] cao môi khô rã [G] rời bơ vơ Chúa [C] hỏi “sao nỡ đành bỏ [E7] con?” Từ trên cao [Dm] ấy Chúa nhìn xung [G] quanh, tình đời bạc [C] đen tình […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Thánh ca

Lời bài hát Mẹ Maria hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Mẹ Maria hợp âm chuẩn + Lyrics ĐK: Mẹ [F] Maria, mẹ Maria mẹ Maria hiển [C] vinh Tuyệt đối khiêm nhường lửa mến [F] phi thường Thương con lòng mẹ ước [C] ao Mẹ [F] Maria, mẹ Maria mẹ Maria hiển [C] vinh Trinh khiết vện tuyền không mắc [F] tội […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Thánh ca