Nhạc Phật Giáo

Bảng giá các sản phẩm Nhạc Phật Giáo

Học Piano Online | Hợp âm | Lời bài hát | Sheet piano | Sách nhạc | học piano trực tuyển. xin gửi đến Quý khách hàng Bảng giá các sản phẩm dòng Nhạc Phật Giáo cập nhật mới nhất Tháng 10 / 2023

Lời bài hát Mừng ngày Phật thành đạo hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Mừng ngày Phật thành đạo hợp âm chuẩn + Lyrics Kìa đêm trăng [Gm] sáng tràn muôn lối Ngàn sao lấp [Eb] ...

Lời bài hát Tình khúc hiên mây hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Tình khúc hiên mây hợp âm chuẩn + Lyrics 1. Dầu muốn dầu [A7] không, một ngày cũng [Dm] qua. Dầu muốn dầu ...

Lời bài hát Cõi tạm trần gian hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Cõi tạm trần gian hợp âm chuẩn + Lyrics 1. Trong cuộc [Dm] đời này, ngày [F] mai ai biết ra [Am] ...

Lời bài hát Phận kiếp con người hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Phận kiếp con người hợp âm chuẩn + Lyrics Cũng [Am] là phận kiếp con [F] người Tại sao tôi [Am] lại ...

Lời bài hát Tạ ơn từ phụ hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Tạ ơn từ phụ hợp âm chuẩn + Lyrics 1. Tạ thâm ân Thế Tôn đạo [Am] mầu ban truyền Vì chúng sanh ...

Lời bài hát Ngàn năm một kiếp người hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Ngàn năm một kiếp người hợp âm chuẩn + Lyrics [Am] Người [G] ơi [F] bao kiếp ta luân [Am] hồi Giờ ...

Đạo tràng tịnh độ

[Gm] Một đạo tràng trang [Bb] nghiêm Một đạo [Eb] tràng thanh [Gm] tịnh[F] Cùng niệm A Di [Gm] Đà, dù đi đứng nằm [Cm] ngồi ...

Chắp tay lạy Phật Dược Sư

Nam mô Dược [Em] Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Một nén hương [G] thơm con xin dâng lên [Am] Người Đức Phật Dược [Em] Sư Mười ...

Mẹ từ bi Sheet

Nam [Em] mô đại từ đại bi Quan Thế [B7] Âm Bồ [Em] Tát Nam mô đại từ đại [D] bi Quan Thế [B7] Âm Bồ ...

Kính lạy Bồ tát Thích Quảng Đức

Nam [Dm] mô A Di Đà [Gm] Phật, Nam [Am] mô A Di Đà [Dm] Phật 1. Kính lạy [Dm] thầy, hôm nay chùng con về ...

Diệu Pháp Liên Hoa

Lạy Đấng Tam [Dm] Giới Tôn quy mạng cùng mười phương [Am] Phật Nay con phát nguyện [C] rộng, thọ [Dm] trì kinh Pháp [F] Hoa Lời ...

Đức Phật từ bi

[Em] Kính lạy Đấng Thế [C] Tôn [D] Ba cõi chẳng ai [G] bằng Thầy dạy khắp trời [C] người. Cha [D] lành chung bốn ...

Niềm an vui

1. Niềm an [Em] vui vẫn luôn có [C] thật Như bữa [D] cơm thanh đạm dưa [G] cà Giản đơn [Am] thôi người đừng đánh [G] ...

Con qui y Tam Bảo

Sống trên cõi đời [Am] này Bao [G] nỗi buồn chua [Am] cay Sống [G] trong thế gian [Em] này Nhiều [G] niềm đau [C] lắm thay Và ...

Chắp tay niệm Phật

Lâng [Am] lâng dòng suối ngọt [C] ngào Dịu vị hương [G] ngát lối vào cửa [Em] không Sen [Dm] tươi chẳng nhuốm bụi [Am] trần Lâng hồn ...

Nhành dương cứu khổ

[Am] Nơi cạnh núi [D] đồi thiêng [Am] liêng Mắt mẹ đang [D] nhìn uy [E7] nghiêm[Am] Thương đàn con [F] chịu đau [Dm] thương ...

Duyên dáng áo lam

Thân [F] thương chiếc áo màu [Am] lam Mặc vào người [Dm] thấy tánh tham tan [Bb] dần An [Gm] nhiên đang đến thật [Am] gần Tham, si, ...

Vô danh Bồ Tát

Rừng không [Em] tên, biển không [D] tên Ngũ Trược ác [C] thế sao rằng có [B7] tên Người không [Em] tên, đất không [D] tên Nhập hạnh ...

Cùng Học Piano Online | Hợp âm | Lời bài hát | Sheet piano | Sách nhạc | học piano trực tuyển. tìm hiểu về Nhạc Phật Giáo