Lời bài hát Mừng ngày Phật thành đạo hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Mừng ngày Phật thành đạo hợp âm chuẩn + Lyrics Kìa đêm trăng [Gm] sáng tràn muôn lối Ngàn sao lấp [Eb] lánh bốn phương [Cm] trời Trầm hương thơm [Gm] ngát, nhịp nhàng câu [D] hát Hồi chuông nhẹ [Gm] vang [D] Mừng hôm nay [Gm] nhớ ngàn năm trước Ngày […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Phật Giáo

Lời bài hát Tình khúc hiên mây hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Tình khúc hiên mây hợp âm chuẩn + Lyrics 1. Dầu muốn dầu [A7] không, một ngày cũng [Dm] qua. Dầu muốn dầu [A7] không, đời rồi quên [Gm] ta. Dầu muốn dầu [Dm] không, tình sẽ phôi [Gm] pha. Dầu muốn dầu [A7] không, người rồi cũng [Dm] xa. 2. Dầu […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Phật Giáo

Lời bài hát Phận kiếp con người hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Phận kiếp con người hợp âm chuẩn + Lyrics Cũng [Am] là phận kiếp con [F] người Tại sao tôi [Am] lại chịu nhiều đắng [Em] cay Đời [Am] người sao lắm đổi [Dm] thay Nhớ ngày còn [Em] trẻ [G] mà nay đã [Am] già. Đời [Am] tôi sương gió phong […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Phật Giáo

Lời bài hát Cõi tạm trần gian hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Cõi tạm trần gian hợp âm chuẩn + Lyrics 1. Trong cuộc [Dm] đời này, ngày [F] mai ai biết ra [Am] sao? Ai đoán được [Gm] đâu, những [Am] gì ở cõi vô [Dm] thường [Dm] Dù người giàu sang, [D7] hay kẻ nghèo [Gm] hèn Thì mai [Am] này, cũng […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Phật Giáo

Lời bài hát Tạ ơn từ phụ hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Tạ ơn từ phụ hợp âm chuẩn + Lyrics 1. Tạ thâm ân Thế Tôn đạo [Am] mầu ban truyền Vì chúng sanh ở nơi ta [Dm] bà thảm sầu [G] Đời mạt [C] pháp biết bao điêu [Am] tàn khôn lường Cuồng [Dm] phong bão giông khắp [Em] nơi lầm [Am] […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Phật Giáo

Lời bài hát Ngàn năm một kiếp người hợp âm chuẩn + Lyrics

Lời bài hát Ngàn năm một kiếp người hợp âm chuẩn + Lyrics [Am] Người [G] ơi [F] bao kiếp ta luân [Am] hồi Giờ ở [G] đây ta mới được gặp [C] nhau Có khi [Dm] qua trăm nghìn [E] năm tử sinh luân [Am] hồi Trăm nghìn [F] năm trong kiếp côn [G] […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Phật Giáo

Lạy Phật Quan Âm Sheet

1. Dưới toà sen [Dm] vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan [F] Âm Người đã cho [C] con niềm [D7] tin yêu giữa cuộc [Gm] đời Quan Âm Bồ [Dm] Tát hiệu viên thông mười hai nguyện [C] lớn rộng mênh mông Cứu giúp bao [Gm] người qua cơn khổ [Am] nạn từ bi […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Phật Giáo

Đạo tràng tịnh độ

[Gm] Một đạo tràng trang [Bb] nghiêm Một đạo [Eb] tràng thanh [Gm] tịnh[F] Cùng niệm A Di [Gm] Đà, dù đi đứng nằm [Cm] ngồi Đều nhất [F] tâm bất [Bb] loạn [C] luôn niệm A di [F] đà[Gm] Cùng ngồi lại bên [C] nhau [F] ta niệm A Di [Gm] Đà! [Gm] Một […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Phật Giáo

Diệu Pháp Liên Hoa

Lạy Đấng Tam [Dm] Giới Tôn quy mạng cùng mười phương [Am] Phật Nay con phát nguyện [C] rộng, thọ [Dm] trì kinh Pháp [F] Hoa Lời kinh bay [C] cao lời [Dm] kinh lan tỏa nhiệm [Gm] màu Lời kinh đưa ta về cõi [Dm] phúc, xa lánh chốn địa [Am] ngục Cho con […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Phật Giáo

Chắp tay niệm Phật

Lâng [Am] lâng dòng suối ngọt [C] ngào Dịu vị hương [G] ngát lối vào cửa [Em] không Sen [Dm] tươi chẳng nhuốm bụi [Am] trần Lâng hồn tỉnh [Em] thức chuông [Dm] ngân nhẹ [Am] nhàng Nhiêm [G] quyên ánh sáng từ [Am] quan Chắp tay niệm [Dm] Phật trút [G] ngàn khổ [Am] […]

Read more in Nhạc Phật Giáo

Con qui y Tam Bảo

Sống trên cõi đời [Am] này Bao [G] nỗi buồn chua [Am] cay Sống [G] trong thế gian [Em] này Nhiều [G] niềm đau [C] lắm thay Và [Am] kể từ hôm [Dm] nay Lòng thành con đã [C] quyết Quay về mau nương [Em] tựa Ba ngôi báu [Am] trọn đời Con nhìn thấy […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Phật Giáo

Chắp tay lạy Phật Dược Sư

Nam mô Dược [Em] Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Một nén hương [G] thơm con xin dâng lên [Am] Người Đức Phật Dược [Em] Sư Mười hai nguyện lớn của [C] Người đem đến cho [Bm] đời vạn niềm vui Nhân gian bước [C] qua bao la bể [Bm] khổ Cho con bước [D] […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Phật Giáo

Mẹ từ bi Sheet

Nam [Em] mô đại từ đại bi Quan Thế [B7] Âm Bồ [Em] Tát Nam mô đại từ đại [D] bi Quan Thế [B7] Âm Bồ [Em] Tát [C] Chắp tay quỳ kính [G] lạy Người[B7] Thiết tha con khấn [D] nguyện cầu[Em] Quê hương là dòng [C] sông Mát [G] trong trăng vàng soi […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Phật Giáo

Nhành dương cứu khổ

[Am] Nơi cạnh núi [D] đồi thiêng [Am] liêng Mắt mẹ đang [D] nhìn uy [E7] nghiêm[Am] Thương đàn con [F] chịu đau [Dm] thương Sống [E7] trong bể khổ [Am] trầm luân Con quỳ trước [D] mẹ niệm [Am] hương Mắt buồn giữ [D] lệ vương [E7] vương[Am] Nhắc thầm tên [F] mẹ yêu […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Phật Giáo

Đức Phật từ bi

[Em] Kính lạy Đấng Thế [C] Tôn [D] Ba cõi chẳng ai [G] bằng Thầy dạy khắp trời [C] người. Cha [D] lành chung bốn [G] loài Kính lạy Đấng Thiên Nhân [C] Sư. [D] Đại Từ Bi Trí [Bm] Dũng Nhân [D] gian pháp giới hòa [Bm] bình. Đất [D] trời nồng ấm [G] […]

Read more in Nhạc Phật Giáo

Lạy mẹ Quan Âm

Vẫn [Em] biết chỉ là hạt bụi giữa [Bm] thế nhân[D] Vẫn biết những danh [Am] vọng chỉ là [G] hư ảo[C] Con thành tâm khấn [D] xin [Bm] luôn bình an giữa [Em] đời[C] Không còn vương vấn bao ưu [Bm] phiền [Em] Những của cải kiếm tìm chỉ là [Bm] nhỏ nhoi.[D] Những […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Phật Giáo

Kính lạy Bồ tát Thích Quảng Đức

Nam [Dm] mô A Di Đà [Gm] Phật, Nam [Am] mô A Di Đà [Dm] Phật 1. Kính lạy [Dm] thầy, hôm nay chùng con về [A7] đây dưới mái chùa Già [Dm] Lam Lòng yên [A7] vui chúng con chắp tay tâm [Dm] nguyện sống lục [C] hòa kết lên đài [Dm] sen[A7] Kinh […]

Read more in Hợp âm bài hát, Nhạc Phật Giáo

Vô danh Bồ Tát

Rừng không [Em] tên, biển không [D] tên Ngũ Trược ác [C] thế sao rằng có [B7] tên Người không [Em] tên, đất không [D] tên Nhập hạnh Bồ [B7] Tát đợi gì có [Em] tên [D][Em] Chẳng họ [Em] tên, nên hữu [Am] hạnh Gió lộng mây [D] ngàn, rộng mạnh cao [G] sâu […]

Read more in Nhạc Phật Giáo