Mong bạn dành ra 10 giây bấm vào xem quảng cáo bên dưới, để giúp chúng tôi duy trì website. Cảm ơn bạn!

Đạo tràng tịnh độ
[Gm] Một đạo tràng trang [Bb] nghiêm
Một đạo [Eb] tràng thanh [Gm] tịnh
[F] Cùng niệm A Di [Gm] Đà, dù đi đứng nằm [Cm] ngồi
Đều nhất [F] tâm bất [Bb] loạn [C] luôn niệm A di [F] đà
[Gm] Cùng ngồi lại bên [C] nhau [F] ta niệm A Di [Gm] Đà!

[Gm] Một đạo tràng an [Bb] vui
Dạy mọi [Eb] người tâm [Gm] thiện
[F] Cùng niệm A Di [Gm] Đà, dù đang lúc làm [Cm]
Đều nhất [F] tâm bất [Bb] loạn [C] luôn niệm A di [F] đà
[Gm] Ngày ngày được an [C] vui, [F] trong niệm A Di [Gm] Đà

Nam mô A Di [C] Đà Phật [F] cho chúng con vượt [Bb] qua
[Eb] Thân không mang bao [Ab] tật bệnh [C] Tâm không còn ưu [F] phiền
[Gm] Gia quyến được đoàn [Cm] viên cùng quay về bờ [D] giác
[Bb] Sống trong niềm an [Eb] lạc, [F] ngày đêm niệm Di [Gm] Đà

Bạn đang xem bài viết Đạo tràng tịnh độ trong chuyên mục Hợp âm bài hát, Nhạc Phật Giáo