Lời bài hát Ngàn năm một kiếp người hợp âm chuẩn + Lyrics
Lời bài hát Ngàn năm một kiếp người hợp âm chuẩn + Lyrics

[Am] Người [G] ơi [F] bao kiếp ta luân [Am] hồi
Giờ ở [G] đây ta mới được gặp [C] nhau
Có khi [Dm] qua trăm nghìn [E] năm tử sinh luân [Am] hồi
Trăm nghìn [F] năm trong kiếp côn [G] trùng được kiếp [Am] người [G][Am]

Cuộc [Am] sống có bao lâu sao ta hững [C] hờ
Lợi [Dm] danh hơn thua được [G] mất có nghĩa [C] chi [E]

Rồi vô thường [Am] đến, rồi vô thường [Em] đi
Rồi ta còn [A] chi xuôi tay khép [Dm] mi
Hãy cứ cho [G] nhau niềm [Em] vui sống trọn kiếp [Am] người

Để ta lại [Am] thấy, để ta lại [Em] nghe
Niềm vui từ [A] những yêu thương đã [Dm] trao
Hãy cứ cho [G] đi niềm [Em] vui sống trọn kiếp [Am] người