Chắp tay lạy Phật Dược Sư
Nam mô Dược [Em] Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Một nén hương [G] thơm con xin dâng lên [Am] Người Đức Phật Dược [Em]
Mười hai nguyện lớn của [C] Người đem đến cho [Bm] đời vạn niềm vui
Nhân gian bước [C] qua bao la bể [Bm] khổ
Cho con bước [D] qua bao bến [Em] mê đời.

Nam mô Dược [Em] Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Người đã xua [G] tan bao nhiêu nỗi ưu [Am] phiền, khổ luỵ đời [Em] con
Tìm lên cõi phúc trong [C] đời, quỳ dưới chân [Bm] Ngài nguyện thành tâm
Con xin phát [C] nguyện nương thân cửa [Bm] Phật
Trăm năm sống [D] vui trọn kiếp [Em] con người.

Phật Dược [G] Sư… hào quang sáng [D] ngời
Hào quang sáng [Bm] ngời soi đường chúng [Em] con vượt qua tăm [G] tối
Phật Dược [Am] Sư… bàn tay nhiệm [D] màu
Xoa dịu nỗi đau, nỗi đau tật [Am] bệnh
Xua tan lo [Em] buồn trầm luân thế [Bm] gian

Nam mô Dược [Em] Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Người đã khai [G] tâm con tu thân tu [Am] đời tu đạo từ [Em] bi
Trầm hương toả ngát đất [C] trời, quỳ dưới chân [Bm] Ngài, Phật Dược Sư
Con xin chấp [C] tay, con xin khấn [Bm] nguyện
Cho con sống [D] vui trọn kiếp con [Em] người

Bạn đang xem bài viết Chắp tay lạy Phật Dược Sư trong chuyên mục Hợp âm bài hát, Nhạc Phật Giáo