Mong bạn dành ra 10 giây bấm vào xem quảng cáo bên dưới, để giúp chúng tôi duy trì website. Cảm ơn bạn!

Chắp tay lạy Phật Dược Sư
Nam mô Dược [Em] Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Một nén hương [G] thơm con xin dâng lên [Am] Người Đức Phật Dược [Em]
Mười hai nguyện lớn của [C] Người đem đến cho [Bm] đời vạn niềm vui
Nhân gian bước [C] qua bao la bể [Bm] khổ
Cho con bước [D] qua bao bến [Em] mê đời.

Nam mô Dược [Em] Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Người đã xua [G] tan bao nhiêu nỗi ưu [Am] phiền, khổ luỵ đời [Em] con
Tìm lên cõi phúc trong [C] đời, quỳ dưới chân [Bm] Ngài nguyện thành tâm
Con xin phát [C] nguyện nương thân cửa [Bm] Phật
Trăm năm sống [D] vui trọn kiếp [Em] con người.

Phật Dược [G] Sư… hào quang sáng [D] ngời
Hào quang sáng [Bm] ngời soi đường chúng [Em] con vượt qua tăm [G] tối
Phật Dược [Am] Sư… bàn tay nhiệm [D] màu
Xoa dịu nỗi đau, nỗi đau tật [Am] bệnh
Xua tan lo [Em] buồn trầm luân thế [Bm] gian

Nam mô Dược [Em] Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Người đã khai [G] tâm con tu thân tu [Am] đời tu đạo từ [Em] bi
Trầm hương toả ngát đất [C] trời, quỳ dưới chân [Bm] Ngài, Phật Dược Sư
Con xin chấp [C] tay, con xin khấn [Bm] nguyện
Cho con sống [D] vui trọn kiếp con [Em] người

Bạn đang xem bài viết Chắp tay lạy Phật Dược Sư trong chuyên mục Hợp âm bài hát, Nhạc Phật Giáo