Hợp âm Đô thăng trưởng

Hợp âm C#major – C#major piano chord or c#major chords là hợp âm C thăng trưởng, gồm 3 nốt C# Major Chord (bao gồm cả hợp âm đảo) được chơi trên bàn phím đàn Piano và cả trên đàn Organ. Hợp âm C#major – C#major piano chord cấu tạo như thế nào? Hợp âm C#major là […]

Hợp âm Đô thứ 7 giáng 5 – Cm7b5

Hợp âm Cm7b5 – Cm7b5 chord piano or c minor 7th flat 5 cùng được viết dưới dạng C-7(b5), C-7(-5), C0 gồm hợp âm 3 giảm + quãng 3 trưởng thường được chơi trên đàn phím piano và cả trên đàn Organ. Hợp âm Cm7b5 – Cm7b5 chord piano hình thành như thế nào? Hợp […]