0 Shares

Lời bài hát Tình yêu kiếp này hay là nợ của kiếp trước (Jīn shēng dí ài qián shì dí zhài – 今生的愛前世的債) hợp âm chuẩn + Lyrics

Intro: [Am][C][Dm][Am][Am][C][Dm][Am]

蝴蝶花开 沾满我对你的爱
[Am] húdié huā kāi, zhān mǎn wǒ [C] duì nǐ de ài
花瓣随风飘散, 吹乱我的心海
huā [Dm] bàn suí fēng piāosàn, chuī luàn [Am] wǒ de xīn hǎi
望着你离开 不敢大声哭出来
[Am] wàngzhe nǐ líkāi, bù gǎn dà [C] shēng kū chūlái
想要把你留下来, 却又有太多无奈
xiǎng yào [Dm] bǎ nǐ liú xiàlái, què yǒu [Am] tài duō wúnài

是今生的爱 还是前世的债
shì [Am] jīnshēng de [F] ài, háishì [G] qiánshì de [Am] zhài
该放你离开 还是让你为我留下来
gāi [G] fàng nǐ líkāi, [Am] háishì ràng [G] nǐ wèi wǒ liú xià [C] lái
是今生的爱 还是前世欠你的债
shì [Am] jīnshēng de [F] ài, háishì [G] qiánshì qiàn nǐ de [Am] zhài
有太多的话 想要说却说不明白
yǒu tài [F] duō dehuà, xiǎng yào [G] shuō quèshuō bu [Am] míngbái

是今生的爱 还是前世的债
shì [Am] jīnshēng de [F] ài, háishì [G] qiánshì de [Am] zhài
该放你离开 去追求属于你的未来
gāi [G] fàng nǐ líkāi, [Am] qù zhuīqiú [G] shǔyú nǐ de wèi [C] lái
是今生的爱 还是前世欠你的债
shì [Am] jīnshēng de [F] ài, háishì [G] qiánshì qiàn nǐ de [Am] zhài
这段情只有放在心底将他掩埋
zhè duàn [F] qíng zhǐyǒu fàng zài [G] xīndǐ jiāng tā [Am] yǎnmáiTôi là ai?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *