Biết em thuở mười lăm (Biết em thuở 15)
Biết [F] em thuở mười lăm
Môi [Bb] em mới chớm [F] hồng
Tóc [C] chưa đầy nửa [F] búi
Trời [Bb] trong trong mắt [C] trong

Rồi [F] em mười sáu tuổi
Anh [Bb] cho chiếc khăn [F] hồng
Em [Bb] buộc lên mái [F] tóc
Chờ [C] hỏi cưới mùa [F] đông

[F] Ôi chiếc áo len ngày trước
Em ướm [Bb] thử chật [F] rồi
Khuy bấm cài không [Bb] kỹ
Lấy [F] tay [Bb] che em [F] cười

Năm [Bb] ngoái em mười [F] bảy
Anh [Dm] tiếc tuổi mười [Gm] lăm
[F] bàng bay trước [Dm] ngõ
Môi [Bb] em có trăng [C] rằm

Em [Bb] cắp sách đến [Gm] trường
Bươm [Bb] bướm bay dọc [F] đường
Anh [Dm] nhìn em hờn [Gm] ghen
Lòng [C] se lòng se [F] thắt

Anh [F] yêu nhưng ngại [Bb] ngùng
Sợ [Dm] môi em phai [C] hồng
Sợ hoàng hôn vào [F] mắt
Từ [C] thuở em mười [F] lăm

Năm [C] em mười [F] tám
Mùa [Dm] lúa sớm vừa [Gm] xanh
Em [C] không đi học [F] nữa
Nhìn [C] trời không nhìn [F] anh

Em đi theo tình [Bb] em
Nói [F] cười còn bỡ [Am] ngỡ
Anh [Dm] về chôn tình [Gm] anh
Trong [F] lời ca sầu [Am] nhớ

Một [Dm] đời em chính [Gm] chuyên
[C] bao giờ em [Dm] ngỡ
Người [Bb] anh cho khăn [C] hồng
Người [Bb] anh ru em [F] ngủ

Yêu [C] em thuở mười [F] lăm
Đến [Bb] giờ đành để [F] lỡ
Vườn [Dm] nở nụ tầm [Gm] xuân
Em [C] đã đi lấy [F] chồng