Mong bạn dành ra 10 giây bấm vào xem quảng cáo bên dưới, để giúp chúng tôi duy trì website. Cảm ơn bạn!

Book Piano scales pdf – Luyện tập điệu thức trong âm nhạc – các giọng trong âm nhạc cơ bản
Book Piano scales pdf – tài liệu luyện tập điệu thức trong âm nhạc – các giọng trong âm nhạc cơ bản giúp bạn thực hành nhanh kiến thức lẫn kỹ năng về điệu thức/scales/gammer.

Scales C Major

Scales G Major