Chỉ là mơ thôi (sheet nhạc – bản nhạc có nốt – hợp âm)
Chỉ là mơ thôi (sheet nhạc – bản nhạc có nốt – hợp âm)