Mong bạn dành ra 10 giây bấm vào xem quảng cáo bên dưới, để giúp chúng tôi duy trì website. Cảm ơn bạn!

Chỉ là mơ thôi (sheet nhạc – bản nhạc có nốt – hợp âm)
Chỉ là mơ thôi (sheet nhạc – bản nhạc có nốt – hợp âm)