Mong bạn dành ra 10 giây bấm vào xem quảng cáo bên dưới, để giúp chúng tôi duy trì website. Cảm ơn bạn!

Ebook nhạc lý cơ bản – lý thuyết âm nhạc cơ bản pdf
Ebook nhạc lý cơ bản – lý thuyết âm nhạc cơ bản pdf do Lê Anh Tuấn làm chủ biên gồm 7 chương có nội dung trình bày về âm thanh và cách ghi chép nhạc, tiết tấu – nhịp, quảng, điệu thức và giọng.

Ebook nhạc lý cơ bản – lý thuyết âm nhạc cơ bản pdf từ chương V đến chương VII có nội dung giúp người học nắm được các kiến thức về cách xác định giọng và dịch giọng, hợp âm, giai điệu và sắc thái âm nhạc.

Ebook nhạc lý cơ bản – lý thuyết âm nhạc cơ bản pdf

Tên ebook: Giáo trình Âm nhạc – Lý thuyết Âm nhạc Tập 1 + 2
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Phát hành: NXB Giáo Dục
Định dạng: PDF

Chủ đề tìm kiếm

lý thuyết âm nhạc cơ bản pdf
ebook nhạc lý cơ bản
ebook nhạc lý cơ bản guitar
ebook nhạc lý cơ bản piano