0 Shares

Lời bài hát Before You Go Lewis Capaldi, Lewis Capaldi Before You Go Lyrics Vietsub

Học tiếng Anh qua bài hát Before you go – Lewis Capaldi

Lewis Capaldi – Before You Go (Official Video)

Lời bài hát Before you go – Lewis Capaldi – Before you go lyrics

I fell by the wayside like everyone else

I hate you, I hate you, I hate you

But I was just kidding myself

Our every moment, I start to replace

‘Cause now that they’re gone

All I hear were the words that I needed to say

When you hurt under the surface

Like troubled water running cold

Well, time can heal but this won’t

So, before you go

Was there something I could’ve said to make your heart beat better?

If only I’d have known you had a storm to weather

So, before you go

Was there something I could’ve said to make it all stop hurting?

It kills me how your mind could make you feel so worthless

So, before you go

Was never the right time whenever you called

Went little by little by little until there was nothing at all

Our every moment, I start to replay

But all I can think about is seeing that look on your face

When you hurt under the surface

Like troubled water running cold

Well, time can heal but this won’t

So, before you go

Was there something I could’ve said to make your heart beat better?

If only I’d have known you had a storm to weather

So, before you go

Was there something I could’ve said to make it all stop hurting?

It kills me how your mind could make you feel so worthless

So, before you go

Would we be better off by now

If I’d have let my walls come down

Maybe I guess we’ll never know

You know, you know

Before you go

Was there something I could’ve said to make your heart beat better?

If only I’d have known you had a storm to weather

So, before you go

Was there something I could’ve said to make it all stop hurting?

It kills me how your mind could make you feel so worthless

So, before you go

Lời dịch bài hát Before you go – Lewis Capaldi – Before you go vietsub

Tôi đã đổ gục trước em, như mọi người khác

Tôi ghét em

Nhưng tôi chỉ đang lừa dối bản thân

Tôi bắt đầu thay thế từng khoảng khắc của chúng ta

Và giờ thì chúng đã biến mất

Mọi thứ tôi nghe được giờ đây là những từ ngữ mà tôi cần nên nói

Khi em đau đớn từ tận sâu đáy lòng

Tựa như cơn hỗn loạn đã trở nên nguội lạnh

Thời gian có thể chữa lành nhưng lần này thì không thể

Vì vậy, trước khi em đi

Có thứ anh cần nên nói

Để em cảm thấy ổn hơn

Nếu anh là người duy nhất em nghĩ đến khi em gặp khó khăn

Vì vậy, trước khi em đi

Có thứ anh cần nên nói

Để làm mọi thứ có thể ổn hơn

Tâm trí em khiến em cảm thấy tồi tệ

Vì vậy, trước khi em đi

Chưa bao giờ là đúng lúc khi em gọi anh

Từ một ít, cho tới khi chẳng còn gì cả

Từng ký ức lặp lại trong anh

Nhưng mọi thứ anh thấy giờ đây là gương mặt của em

Khi em đau đớn từ tận sâu đáy lòng

Tựa như cơn hỗn loạn đã trở nên nguội lạnh

Thời gian có thể chữa lành nhưng lần này thì không thể

Vì vậy, trước khi em đi

Có thứ anh cần nên nói

Để em cảm thấy ổn hơn

Nếu anh là người duy nhất em nghĩ đến khi em gặp khó khăn

Vì vậy, trước khi em đi

Có thứ anh cần nên nói

Để làm mọi thứ có thể ổn hơn

Tâm trí em khiến em cảm thấy tồi tệ

Vì vậy, trước khi em đi

Chúng ta tốt hơn hết có thể như bây giờ chứ

Nếu anh phá vỡ bức tường quanh mình

Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết

Em biết mà

Trước khi em bỏ đi

Có thứ anh cần nên nói

Để em cảm thấy ổn hơn

Nếu anh là người duy nhất em nghĩ đến khi em gặp khó khăn

Vì vậy, trước khi em đi

Có thứ anh cần nên nói

Để làm mọi thứ có thể ổn hơn

Tâm trí em khiến em cảm thấy tồi tệ

Vì vậy, trước khi em điTôi là ai?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *