Mong bạn dành ra 10 giây bấm vào xem quảng cáo bên dưới, để giúp chúng tôi duy trì website. Cảm ơn bạn!

Lời bài hát Mười chín tháng tám (19/8) hợp âm chuẩn + Lyrics
Lời bài hát Mười chín tháng tám (19/8) hợp âm chuẩn + Lyrics

Toàn dân Việt [G] Nam đứng đều lên góp sức một ngày
Thề đem xương [Em] máu quyết lòng chiến đấu cho tương [G] lai
Mười chín tháng [G] Tám khi quốc [Bm] dân căm hờn kêu [D] thét
Đứng lên cùng [D] hô mau diệt tan hết quân thù [G] chung

Mười chín tháng [G] Tám ánh [Em] sáng tự do đưa [G] tới
Cờ bay muôn nơi tung [C] ánh sao [G] vàng
Máu [Em] pha tươi hồng trên [Am] lá cờ [D] bay khắp chốn giang [G] sơn

[D] Người Việt [G] Nam đều thống nhất reo vang lời [D] thề
Mười [G] chín tháng Tám chớ [Em] quên là ngày khởi [G] nghĩa
Hạnh [C] phúc sáng [Em] tô non [C] sông Việt [G] Nam