Lý cây bông
Bông [Am] xanh bông [C] trắng
Rồi lại vàng [G] bông, ơi bạn [Am] ơi
Bông lê cho bằng bông [Em] lựu ơi bạn [Am] ơi
[C] a í a đố [Am] nàng, [C] bông rồi lại mấy [G] bông
[C] a í a đố [Am] nàng, [C] bông rồi lại mấy [Dm] bông

Bông [Am] xanh bông [C] trắng
Rồi lại vàng [G] bông, ơi bạn [Am] ơi
Bông lê cho bằng bông [Em] lựu ơi bạn [Am] ơi
[C] a í a đố [Am] nàng, [C] bông rồi lại mấy [G] bông
[C] a í a đố [Am] nàng, [C] bông rồi lại mấy [Dm] bông

Bạn đang xem bài viết Lý cây bông trong chuyên mục Hợp âm bài hát, Nhạc dân ca