Mong bạn dành ra 10 giây bấm vào xem quảng cáo bên dưới, để giúp chúng tôi duy trì website. Cảm ơn bạn!

Sheet: Nốt nhạc và lời Cao cung lên – Hoài Đức & Nguyễn Khắc Xuyên (Tờ nhạc xưa bản in 1968)
Sheet: Nốt nhạc và lời Cao cung lên – Hoài Đức & Nguyễn Khắc Xuyên (Tờ nhạc xưa bản in 1968)