The piano accordion (1938) 16 pg – học piano cơ bản cho người lớn với tài liệu học piano cơ bản tiếng Anh
The piano accordion (1938) 16 pg – cách học piano cơ bản cho người lớn với tài liệu học piano cơ bản tiếng Anh.

Một trong số những mẫu luyện ngón piano của tài liệu.