Ebook giáo trình âm nhạc đại cương của tác giả Nguyễn Văn Nhân

Ebook giáo trình âm nhạc đại cương của tác giả Nguyễn Văn Nhân với 30 tiết học, giáo trình âm nhạc cơ bản chủ yếu cung cấp những kiến thức cần thiết nhất về lí thuyết âm nhạc, một số kiến thức về thường thức âm nhạc và phương pháp giảng dạy âm nhạc trong các trường tiểu học, còn phần giảng dạy âm nhạc trong các trường tiểu học, còn phần thực hành đọc nhạc chỉ giúp giáo sinh phương pháp luyện tập để có cơ sở tiếp tục rèn luyện thêm.

Ebook giáo trình âm nhạc đại cương của tác giả Nguyễn Văn Nhân

Tên ebook: Giáo trình âm nhạc
Tác giả: Nguyễn Văn Nhân
Phát hành: NXB Đại Học Sư Phạm
Định dạng: PDF

Chủ đề quan tâm

giáo trình âm nhạc cơ bản
giáo trình âm nhạc cơ bản 1
giáo trình lý thuyết âm nhạc cơ bản
giáo trình môn lý thuyết âm nhạc cơ bản
giáo trình âm nhạc đại cương

Cập nhật chia sẻ bài viết mới nhất trên bloghocpiano.com!Tháng Chín 27, 2018 @ 4:51 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *