3 Shares

Key of C# Chord & Scales – giọng C sharp scale chords piano – Giọng đô thăng trưởng – C# Major Scales với hình nốt, giai điệu và cách luyện trên piano.Tôi là ai?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *