Key of C# Chord & Scales – C sharp scale chords piano – Giọng đô thăng trưởng – C# Major Scales

Key of C# Chord & Scales – giọng C sharp scale chords piano – Giọng đô thăng trưởng – C# Major Scales với hình nốt, giai điệu và cách luyện trên piano.

Cập nhật chia sẻ bài viết mới nhất trên bloghocpiano.com!Tháng Hai 20, 2019 @ 10:21 sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *