Cách xác định giọng của một bài hát, bản nhạc , trước khi xác định giọng của bài hát, bạn cần phải thuộc thứ tự xuất hiện dấu hóa trong hóa biểu; đây là vấn đề bạn cần thuộc như bảng cửu chương trong làm toán.

Nguyên tắc dấu hóa khi xác định giọng của một bài hát

Thứ tự xuất hiện dấu thăng trong hóa biểu theo vòng quãng 5 đi lên:

F# – C# – G# – D# – A# – E# – B#
Fa – Do – Sol – Re – La – Mi – Si
F C G D A E B

Thứ tự xuất hiện dấu giáng trong hóa biểu theo vòng quãng 5 đi xuống:

Bb – Eb – Ab – Db – Gb – Cb – Fb
Si – Mi – La – Re – Sol – Do – Fa
B E A D G C F

Cách xác định giọng trong bản nhạc có dấu thăng

Xác định giọng thông thường (dạng phức tạp chưa nghiên cứu ở đây) theo các công thức sau:

# cuối + 2m = Giọng trưởng

VD: Hóa biểu 1 thăng (# cuối là F#), lên quãng 2 thứ ta có giọng Sol trưởng (G major)

# cuối – 2M = Giọng thứ

VD: Hóa biểu 1 thăng (# cuối là F#), xuống quãng 2 trưởng ta có giọng Mi thứ (E minor).

Như vậy 1 hóa biểu có 2 giọng song song nhưng 1 bài hát thông thường hoặc đoạn nhạc phải ở 1 trong 2 giọng đó.

Nếu kết ở nốt sol bài đó viết ở giọng Sol trưởng.
Nếu kết ở nốt mi bài đó viết ở giọng Mi thứ.

Tóm lại: Xác định giọng thông thường qua 3 bước:
Bước 1: Xác định hóa biểu
Bước 2: Xác định 2 giọng song song với hóa biểu đó.
Bước 3: Xác định nốt kết thúc – chủ âm của giọng.
Ngoài ra, chủ âm giọng trưởng nằm trên chủ âm giọng thứ song song 1 quãng 3 thứ do đó nếu biết 1 trong 2 giọng song có thể tìm ra giọng kia bằng cách:

Giọng trưởng – 3m = Giọng thứ

Giọng thứ + 3m = Giọng Trưởng

VD: Chủ âm G major cao hơn chủ âm E minor quãng 3 thứ.

Cách xác định giọng trong bản nhạc có dấu giáng

Xác định giọng thông thường với bộ dấu giáng (hóa biểu) sẽ bắt đầu từ bộ có 2 dấu giáng trở lên theo các công thức sau:

Bước 1: Xác định dấu giáng áp cuối = chủ âm giọng trưởng.
Giáng (b) áp cuối = Giọng trưởng

VD:

– Hóa biểu 3 giáng (Bb – Eb – Ab), giáng áp cuối là Eb; ta có giọng trưởng là Mi giáng trưởng (Eb major).

– Hóa biểu 2 giáng (Bb – Eb), giáng áp cuối là Bb; ta có giọng trưởng là Si giáng trưởng (Bb major).

Bước 2: Xác định giọng thứ từ giọng trưởng đã biết
Giọng trưởng – 3m = Giọng thứ

VD: Biết chủ âm giọng trưởng là Si giáng (Bb major), xuống quãng 3 thứ ta có chủ âm giọng thứ song song là sol (G minor).

* Trường hợp hóa biểu có 1 giáng (Bb)

Theo công thức thì thế này:

Giáng + 3M = Giọng thứ

Giáng – 4P = Giọng Trưởng

Nhưng thôi, học thuộc cho rồi: Giọng trưởng là F trưởng, thứ song song là D thứ.

Để thành thạo trong việc xác định giọng, bạn hãy lấy các nhiều sheet nhạc khác nhau và thực hành để nắm vững kiến thức bài học này hơn. Đừng quên truy cập BloghocPiano.Com mỗi ngày để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức mới hữu ích nhé !

Chủ đề tìm kiếm

xác định giọng bản nhạc
xác định giọng của bản nhạc
xác định giọng trong bản nhạc
cách xác định giọng trong bản nhạc
cách xác định giọng của bản nhạc
cách xác định giọng của một bản nhạc
xác định giọng bài hát
xác định tone bài hát
xác định giọng của bài hát
cách xác định giọng bài hát
cách xác định tone bài hát
xác định tone của bài hát
cách xác định tone bài hát guitar
phần mềm xác định tone bài hát
cách xác định giọng trong bài hát
cách xác định giọng một bài hát
cách xác định giọng của một bài hát
cách xác định giọng cho một bài hát
cách xác định giọng của 1 bài hát
cách xác định chủ âm (tông giọng) của bài hát
cách xác định giọng trong một bài hát

Các bạn theo dõi và ủng hộ các kênh dưới đây của Bloghocpiano nhé!!:

2 thoughts on “Cách xác định giọng của một bài hát, bản nhạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Bạn không thể copy nội dung của chúng tôi !!!