Hợp âm 9 là gì – hợp âm 9 piano – cấu tạo hợp âm 9 là một hợp âm 9 được tạo ra bằng cách thêm vào hợp âm 7 một quãng 9.

Các hợp âm 9 thông dụng nhất được xây dựng ở bậc át (V). Khi hợp âm 9 hình thành từ một hợp âm trưởng thì gọi là hợp âm át trưởng 9 và khi nó hình thành từ một hợp âm thứ thì gọi là hợp âm thứ 9.

Các hợp âm 9 cũng có thể được hình thành trên hợp âm trưởng 7 và thứ 7

Hợp âm 9 tăng được hình thành từ việc cộng thêm vào hợp âm át 7 một quãng 9 tăng. Trong nhiều trường hợp quãng 9 được đơn giản hóa theo cách hòa âm. Trong trường hợp này thì hợp âm trở thành hợp âm át 9 với một quãng 3 trưởng và quãng 3 thứ.

Ðơn giản như trong âm nhạc của Chopin, hợp âm này thành lập theo hình thức một hợp âm rải


Danh sách các hợp âm 9!

Thông thường loại hợp âm này không được đề cập đến trong sách học hòa âm.

Chủ đề tìm kiếm

hợp âm 9
hợp âm 9 piano
hợp âm lớp 9
hợp âm đô 9
hợp âm add9
hợp âm mi thứ 9
cấu tạo hợp âm 9
hợp âm mi thứ 9 guitar
hợp âm âm nhạc 9
9 hợp âm cơ bản
hợp âm là gì lớp 9
cách sử dụng hợp âm 9
hợp âm 9 là gì

0 0 vote
Tiêu đề bài viết
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments