Mong bạn dành ra 10 giây bấm vào xem quảng cáo bên dưới, để giúp chúng tôi duy trì website. Cảm ơn bạn!

Này đời con Chúa ơi! Nhạc và lời: Xuân Đàn
Này đời con Chúa ơi!

Nhạc và lời: Xuân Đàn

Ca sĩ: Việt Thắng

PDF