Phó thác đời con cho Ngài – Nhạc sĩ Xuân Đàn
Phó thác đời con cho Ngài

Nhạc và lời: Xuân Đàn

Ca sĩ: Việt Thắng

PDF