Mong bạn dành ra 10 giây bấm vào xem quảng cáo bên dưới, để giúp chúng tôi duy trì website. Cảm ơn bạn!

Phó thác đời con cho Ngài – Nhạc sĩ Xuân Đàn
Phó thác đời con cho Ngài

Nhạc và lời: Xuân Đàn

Ca sĩ: Việt Thắng

PDF