Thuật ngữ nhịp độ – KÝ HIỆU CỦA NHỊP 2/4, nhịp 3/4, 2/2, 3/8, 6/8… Trong âm nhạc

Thuật ngữ nhịp độ –  Ký hiệu này xác định tốc độ (tempo) của tác phẩm âm nhạc, thường được ghi là = 60 là số phách trên một phút (beats per minute). Do vậy nếu ký hiệu được ghi như sau:

Có nghĩa là tốc độ sẽ là 60 phách trong 1 phút – cũng có nghĩa là 1 phách bằng 1 giây.

Thuật ngữ nhịp độ

Bây giờ hãy nhìn vào đồng hồ và bắt đầu đếm theo kim giây từ 1 đến 4 và lặp lại nhiều lần.

Nhịp độ B.P.M Thuật ngữ tiếng Ý Nhóm nhịp độ
40

|

|

Larghissimo Cực chậm
Adagissimo
Lentissimo
56

|

|

Largo (40-60) Rất chậm
Adagio (66 – 76)
Lento
66

|

Larghetto (60-66) Chậm
Adagietto
88

|

Andante (76 – 108)

Andantino

Chậm vừa
| Moderato Vừa phải
| Allegretto Hơi nhanh
120 Allegro (120- 168) Nhanh
168

|

|

Vivace Rất nhanh
Vivo
Presto
208

|

|

Allegrissimo Cực nhanh
Vivacissimo
Prestissimo

KÝ HIỆU CỦA NHỊP 2/4, nhịp 3/4, 2/2, 3/8, 6/8

Có rất nhiều loại nhịp khác nhau.

Vậy Nhịp là gì?

Nhịp là khoảng thời gian chia đều nhau trong ô nhịp. Có 2 loại nhịp: Nhịp đơn và nhịp kép

Nhịp đơn là gì?

Nhịp đơn: Là nhịp có một trọng âm (phách mạnh) trong một ô nhịp

 Ví dụ: Nhịp 2/4, nhịp 2/8, nhịp 3/4, nhịp 3/8…

Nhịp 2 đơn : _2_   _2_     _2__   __2__    _2_

                                 2       4        8         16        32

            — nhịp _2_ co 2 nhịp đập trong ô nhịp

                        4

            — nhịp _2__ có 1 nhịp đập trong ô nhịp

                        8

            – nhịp  _2-_  có 2 nhịp đập trong ô nhịp

                        2

            – nhịp   _2__  có 1 nhịp đập trong ô nhịp    –

                        16

             – nhịp _2_  có 1 nhịp đập trong ô nhịp

                       32 

Nhịp đơn 3 là :   _3__     _3_     _3_    _3__    _3__

                                              2          4        8       16        32

 

              — nhịp __3__ có 3 nhịp đập trong ô nhịp

                            2

               –  nhịp _3__ có 1  nhịp đập trong ô nhịp

                           8

                – nhịp __3__ có 1 nhịp đập trong ô nhịp

                           16

 

                 – nhịp  _3__ có  3 nhịp đập trong ô nhịp

                             4

                 – nhịp __3_ có  1 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                            32

Nhịp đơn 4 :   _4_     _4_     _4_    _4__    _4__

                                    2        4         8      16        32

 

                    – Nhĩp  _4__   có 4 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                                4

                     – Nhịp _4__   có   4 nhịp đập trong  1ô nhịp

                                2

                     — Nhịp  _4__  có 2 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                                  8

                    — Nhịp  _4 _   có 2 nhịp đập trong 1ô nhịp

                                 16

                    –Nhịp  _4__   có 2 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                                32

Bảng chia nhịp đơn

Nhịp 2/4

– Có 2 phách, phách đầu mạnh, phách sau nhẹ

– Trường độ mỗi phách cơ bản ứng với một nốt đen.

– Thường dùng trong các bài hát thiếu nhi hoặc hành khúc vì tiết tấu hợp với tự nhiên của con người.

Nhịp 3/4

– Có 3 phách: phách đầu mạnh, 2 phách sau nhẹ

–  Trường độ mỗi phách cơ bản ứng với một nốt đen.

– Thường dùng trong các bản nhạc mang tính chất nhịp nhàng vui tươi, sinh động. Nhạc múa ở Châu Âu. Chopin hay sáng tác các bản nhạc nhịp 3/4.

Nhịp 2/8,3/8

Nhịp 2/8,3/8 là những nhịp đơn gồm một phách mạnh. Mỗi phách tương đương 1 móc đơn.

Nhịp kép là gì?

Nhịp kép là nhịp có từ 2 phách mạnh trở lên, nó có do 2 hay nhiều nhịp đơn tạo thành.

Ví dụ: Nhịp 4/4, nhịp 4/8, nhịp 6/8, nhịp 9/8…

Nhịp kép :  _6_     ­­_6_     _6__    __6__   _6__

                            2         4        8          16       32

 

          Nếu là nhịp 2 kép , con số bên trên luôn là con số 6

               -Nhịp 2 kép, con số bên trên luôn luôn là con số 6

               – Nhịp 3 kép ,con số bên trên luôn là con số 9, vì 9 chia 3 được 3 lần

               – Nhịp 4 kép , con số bên trên là số 12 , vì số 12 chia 3 được 4 lần

        Tại sao phải chia cho 3 , vì mổi nhịp kép đều là thì nhịp 3 , và đơn vị nhịp kép bao giờ dấu

         nhạc cũng có dấu chấm

 

                  – Nhịp __6__   có 6 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                               2

                  – Nhịp  __6__ có 6 nhịp đập  trong ô nhịp

                                4

                  – Nhịp   _6__  có 2 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                               8

                   – Nhịp  _6__  có 2 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                               16

                   – Nhịp _6__   có 2 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                              32

Nhịp kép 3:    _9__     _9__   _9__   _9__   __9__

                                     2          4:       8        16        32

 

                 __9_  (có 9  nhịp đập trong 1 ô nhịp)

                    2

                  _9__    có 9 nhịp đập trong 1 ô nhịp   

                    4

                 __9__ có 3 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                    8

                  __9__ có 3 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                    16

                  __9__ cỏ nhịp đập trong 1 ô nhịp

                     32

Nhịp kép 4 :  _12__   _12__  _12__   _12__  _12__

                               2          4         8          16       32

 

                 – Nhịp  _12__ có 12 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                              2

                –  Nhịp  _12_  có 12 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                              4

                – Nhịp  _12__ có 4 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                             8

               – Nhịp  __12__ có 4 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                            16

                – Nhịp  _12__ có  4 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                            32

Nhịp 4/4

– Là loại nhịp kép 4 phách:

  • Phách đầu(mạnh)
  • Phách hai nhẹ.
  • Phách 3 mạnh vừa.
  • Phách 4 nhẹ.

–  Trường độ mỗi phách tương đương một nốt đen.

– Dùng trong các bài hát trang nghiêm: quốc ca, lãnh tụ ca.

Nhịp 6/8

– Là nhịp kép, gần như là 2 nhịp 3/8 cộng lại.

– Gồm 6 phách:

  • Phách 1 mạnh
  • Phách 2 & 3 nhẹ.
  • Phách 4 mạnh vừa
  • Phách 5  & 6 nhẹ.

– Mỗi phách tương đương một móc đơn.

Bảng chia nhịp kép

Hy vọng sau bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về Thuật ngữ nhịp độ – KÝ HIỆU CỦA NHỊP 2/4, nhịp 3/4, 2/2, 3/8, 6/8… Trong âm nhạc, từ đó biết được cách chơi bản nhạc ấy đúng điệu. Đừng quên truy cập bloghocpiano.com mỗi ngày ủng hộ chúng tôi nhé!

nhịp 2/4
nhịp 2/4 là gì
nhịp 2/4 ukulele
nhịp 2/4 guitar
nhịp 2/4 piano
nhịp 2 4 gồm những điệu gì
nhịp 2/4 có mấy phách
nhịp 2 4 là điệu gì
nhịp 2/4 cho biết điều gì
nhịp 2/4 là j
nhịp 2/4 organ
nhịp 2/4 đệm điệu gì
nhịp 2/4 lớp 6
nhịp 2/4 đánh điệu gì piano
nhịp 2/4 điệu
nhịp 2/4 là gì guitar
đánh nhịp 2/4
nhạc nhịp 2/4
quạt nhịp 2/4
ballad nhịp 2/4
rải nhịp 2/4
cách đánh nhịp 2/4 bằng tay
bolero nhịp 2/4
bài hát nhịp 2/4
cách bắt nhịp 2/4
điệu blue nhịp 2/4
bản nhạc nhịp 2/4
quạt ballad nhịp 2/4
điệu ballad nhịp 2/4
các bài hát nhịp 2/4
những bài hát nhịp 2/4
bài hát có nhịp 2 4
nhịp 2/4 có mấy phách gồm những phách gì
định nghĩa nhịp 2/4 cho ví dụ
thế nào là nhịp 2/4 cho ví dụ
cách đánh nhịp 2/4
cách đánh nhịp 2/4 lớp 6
cách đánh nhịp 2/4 trong guitar
quạt chả nhịp 2/4
cách gõ nhịp 2/4
cách vạch nhịp 2/4
số chỉ nhịp 2/4
tính chất nhịp 2/4
cách đệm nhịp 2/4 piano
cách quạt nhịp 2/4
cách đánh nhịp 2 4 guitar
cách vẽ nhịp 2/4
các điệu nhịp 2 4
ví dụ nhịp 2/4
ứng dụng nhịp 2/4
ví dụ về nhịp 2/4
ứng dụng của nhịp 2/4
nhịp 2/4 3/4
nhịp 2/4 trong guitar
nhịp 2/4 là gì lớp 6
nhịp 2/4 đánh điệu gì
gõ nhịp 2/4
giải thích nhịp 2/4
đánh guitar nhịp 2/4
nhịp 2/4 và nhịp 3/4 là gì
cách đệm guitar nhịp 2/4
hợp âm nhịp 2/4
ký hiệu nhịp 2/4
cách hát nhịp 2/4
khái niệm nhịp 2/4
khuông nhạc nhịp 2 4
khái niệm về nhịp 2/4
nêu khái niệm nhịp 2 4
nhạc không lời nhịp 2/4
nhịp 2 4 là nhịp như thế nào
nhịp 2/4 3/4 4/4 là gì
nhạc lý nhịp 2/4
định lí nhịp 2/4
lý thuyết nhịp 2/4
thế nào là nhịp 2/4
nhịp 2/4 mp3
nhịp 2/4 là nhịp gì
định nghĩa nhịp 2/4
ý nghĩa nhịp 2 4
ý nghĩa của nhịp 2/4
định nghĩa về nhịp 2/4
cách đánh nhịp 2/4 piano
đệm piano nhịp 2/4
cách phất nhịp 2/4
nhịp và phách 2/4
cách gõ phách nhịp 2 4
cách quạt chả nhịp 2/4
nhịp 3/4
nhịp 3/4 là gì
nhịp 3/4 guitar
nhịp 3/4 trong một ô nhịp có mấy phách nhẹ
nhịp 3/4 piano
nhịp 3/4 trong guitar
nhịp 3 4 đánh điệu gì
nhịp 3/4 là j
nhịp 3 4 và 6 8
nhịp 3/4 là sao
đánh nhịp 3/4
nhạc nhịp 3/4
phách nhịp 3/4
nhịp thơ 3/4
nhịp thơ 3/4 là gì
vd nhịp 3/4
ngắt nhịp 3/4
cách đánh nhịp 3/4
bài hát nhịp 3/4
khái niệm nhịp 3/4
so sánh nhịp 3/4 và 6/8
cách đánh nhịp 3/4 bằng tay
bản nhạc nhịp 3 4
các bài hát nhịp 3/4
những bài hát nhịp 3/4
bài hát có nhịp 3/4
nhịp 3/4 có mấy phách
thế nào là nhịp 3 4 cho ví dụ
trong âm nhạc nhịp 3/4 có mấy phách mạnh
cách gõ nhịp 3/4
cách đánh nhịp 3 4 guitar
cách đánh nhịp 3 4 lớp 6
quạt chả nhịp 3/4
cách vạch nhịp 3/4
các điệu nhịp 3/4
cách rải nhịp 3/4
tính chất nhịp 3/4
cách vỗ nhịp 3/4
cách viết nhịp 3/4
cách chơi nhịp 3/4 guitar
cách đệm nhịp 3/4
cách vẽ nhịp 3/4
cách gõ phách nhịp 3/4
ví dụ nhịp 3/4
ứng dụng nhịp 3/4
ví dụ về nhịp 3/4
nhịp 6/8
nhịp 6/8 là gì
nhịp 6/8 guitar
nhịp 6/8 piano
nhịp 6/8 có mấy trọng âm
nhịp 6/8 có giai điệu giống nhịp nào
nhịp 6/8 là gì cho ví dụ
nhịp 6/8 là gì ví dụ
nhịp 6/8 là j
nhịp 6/8 là sao
đánh nhịp 6/8
ô nhịp 6/8
vd nhịp 6/8
hát nhịp 6/8
điệu nhịp 6/8
cách đánh nhịp 6/8
khái niệm nhịp 6/8
định nghĩa nhịp 6/8
bản nhạc nhịp 6/8
bài hát nhịp 6/8
cách đánh nhịp 6/8 bằng tay
nhịp 6/8 cho biết điều gì
các bài hát nhịp 6/8
những bài hát nhịp 6/8
nhịp 6/8 có mấy phách
quạt chả nhịp 6/8
tính chất nhịp 6/8
cách đánh nhịp 6/8 guitar
cách đập nhịp 6/8
cách đánh nhịp 6/8 piano
cách gõ nhịp 6/8
cách đếm nhịp 6/8
cách tính nhịp 6/8
cách đọc nhịp 6/8
cách chơi nhịp 6/8
cách gõ phách nhịp 6/8
cách quạt chả nhịp 6 8
ý nghĩa của nhịp 6/8
ví dụ nhịp 6/8
ví dụ về nhịp 6/8

Blog còn chia sẻ nhạc lý cho người mới học, lý thuyết âm nhạc, sách học piano, các hợp âm cơ bản, dấu hóa, nốt nhạc….

?PHÁCH LÀ GÌ ?NHỊP LẤY ĐÀ
?NHỊP HỖN HỢP ?NHỊP PHỨC
?Nhịp ?Nốt nhạc
?Khuông nhạc ?Cách gõ nhịp
?TẠO INTRO CHO BÀI HÁT ?The Scale Omnibus Pdf
?Piano Chords Online ?Giáo trình piano cơ bản pdf
?Jazz Handbook Pdf Free ?Sheet Piano Miễn Phí
?Sách methode rose ?The pop piano book mark harrison pdf
?Sách học đệm piano cơ bản ?Sách tự sáng tác ca khúc
?Tài liệu piano tiếng việt ?Lịch sử âm nhạc thế giới pdf
?Sách bài hát có hợp âm ?Giáo trình học piano solo
?Jazz theory pdf free download ?Sách luyện ngón piano
?Minor 6 chord piano ?Major 6 chords piano
?Half Diminished 7th chord piano ?Minor major 7 chord piano
?Augmented major seventh chords ?Augmented major seventh chords
?Diminished 7 chords piano ?All Major 7 chords piano
?All 12 Augmented chords ?12 Major piano chords chart
?12 Minor chords piano ?All 12 Augmented chords ?Tính chất nhạc Jazz ?5 Phương cách dạy đàn piano cho trẻ em
?Tiết tấu là gì? ?Game luyện tiết tấu hình nốt
?Tiết điệu là gì? ?Piano for beginners 6th edition pdf
?Sheet Nhạc Piano Việt Nam ?6 Sheet piano cơ bản cho người mới học
?450 Sheet music band show ?The 150 essential chords free ebook pdf
?Sheet nhạc cho người mới học piano ?Sheet piano các bản nhạc
?Overworld theme sheet music ? Sheet nhạc Việt
?Những bản nhạc piano dễ đánh ?Sheet piano nhạc trẻ
Tháng Ba 4, 2020 @ 9:51 sáng