Thuật ngữ nhịp độ – KÝ HIỆU CỦA NHỊP 2/4, nhịp 3/4, 2/2, 3/8, 6/8… Trong âm nhạc

Thuật ngữ nhịp độ – KÝ HIỆU CỦA NHỊP 2/4, nhịp 3/4, 2/2, 3/8, 6/8… Trong âm nhạc

Thuật ngữ nhịp độ –  Ký hiệu này xác định tốc độ (tempo) của tác phẩm âm nhạc, thường được ghi là = 60 là số phách trên một phút (beats per minute). Do vậy nếu ký hiệu được ghi như sau:

Có nghĩa là tốc độ sẽ là 60 phách trong 1 phút – cũng có nghĩa là 1 phách bằng 1 giây.

Thuật ngữ nhịp độ

Bây giờ hãy nhìn vào đồng hồ và bắt đầu đếm theo kim giây từ 1 đến 4 và lặp lại nhiều lần.

Nhịp độ B.P.M Thuật ngữ tiếng Ý Nhóm nhịp độ
40

|

|

Larghissimo Cực chậm
Adagissimo
Lentissimo
56

|

|

Largo (40-60) Rất chậm
Adagio (66 – 76)
Lento
66

|

Larghetto (60-66) Chậm
Adagietto
88

|

Andante (76 – 108)

Andantino

Chậm vừa
| Moderato Vừa phải
| Allegretto Hơi nhanh
120 Allegro (120- 168) Nhanh
168

|

|

Vivace Rất nhanh
Vivo
Presto
208

|

|

Allegrissimo Cực nhanh
Vivacissimo
Prestissimo

KÝ HIỆU CỦA NHỊP 2/4, nhịp 3/4, 2/2, 3/8, 6/8

Có rất nhiều loại nhịp khác nhau.

Vậy Nhịp là gì?

Nhịp là khoảng thời gian chia đều nhau trong ô nhịp. Có 2 loại nhịp: Nhịp đơn và nhịp kép

Nhịp đơn là gì?

Nhịp đơn: Là nhịp có một trọng âm (phách mạnh) trong một ô nhịp

 Ví dụ: Nhịp 2/4, nhịp 2/8, nhịp 3/4, nhịp 3/8…

Nhịp 2 đơn : _2_   _2_     _2__   __2__    _2_

                                 2       4        8         16        32

            — nhịp _2_ co 2 nhịp đập trong ô nhịp

                        4

            — nhịp _2__ có 1 nhịp đập trong ô nhịp

                        8

            – nhịp  _2-_  có 2 nhịp đập trong ô nhịp

                        2

            – nhịp   _2__  có 1 nhịp đập trong ô nhịp    –

                        16

             – nhịp _2_  có 1 nhịp đập trong ô nhịp

                       32 

Nhịp đơn 3 là :   _3__     _3_     _3_    _3__    _3__

                                              2          4        8       16        32

 

              — nhịp __3__ có 3 nhịp đập trong ô nhịp

                            2

               –  nhịp _3__ có 1  nhịp đập trong ô nhịp

                           8

                – nhịp __3__ có 1 nhịp đập trong ô nhịp

                           16

 

                 – nhịp  _3__ có  3 nhịp đập trong ô nhịp

                             4

                 – nhịp __3_ có  1 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                            32

Nhịp đơn 4 :   _4_     _4_     _4_    _4__    _4__

                                    2        4         8      16        32

 

                    – Nhĩp  _4__   có 4 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                                4

                     – Nhịp _4__   có   4 nhịp đập trong  1ô nhịp

                                2

                     — Nhịp  _4__  có 2 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                                  8

                    — Nhịp  _4 _   có 2 nhịp đập trong 1ô nhịp

                                 16

                    –Nhịp  _4__   có 2 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                                32

Bảng chia nhịp đơn

Nhịp 2/4

– Có 2 phách, phách đầu mạnh, phách sau nhẹ

– Trường độ mỗi phách cơ bản ứng với một nốt đen.

– Thường dùng trong các bài hát thiếu nhi hoặc hành khúc vì tiết tấu hợp với tự nhiên của con người.

Nhịp 3/4

– Có 3 phách: phách đầu mạnh, 2 phách sau nhẹ

–  Trường độ mỗi phách cơ bản ứng với một nốt đen.

– Thường dùng trong các bản nhạc mang tính chất nhịp nhàng vui tươi, sinh động. Nhạc múa ở Châu Âu. Chopin hay sáng tác các bản nhạc nhịp 3/4.

Nhịp 2/8,3/8

Nhịp 2/8,3/8 là những nhịp đơn gồm một phách mạnh. Mỗi phách tương đương 1 móc đơn.

Nhịp kép là gì?

Nhịp kép là nhịp có từ 2 phách mạnh trở lên, nó có do 2 hay nhiều nhịp đơn tạo thành.

Ví dụ: Nhịp 4/4, nhịp 4/8, nhịp 6/8, nhịp 9/8…

Nhịp kép :  _6_     ­­_6_     _6__    __6__   _6__

                            2         4        8          16       32

 

          Nếu là nhịp 2 kép , con số bên trên luôn là con số 6

               -Nhịp 2 kép, con số bên trên luôn luôn là con số 6

               – Nhịp 3 kép ,con số bên trên luôn là con số 9, vì 9 chia 3 được 3 lần

               – Nhịp 4 kép , con số bên trên là số 12 , vì số 12 chia 3 được 4 lần

        Tại sao phải chia cho 3 , vì mổi nhịp kép đều là thì nhịp 3 , và đơn vị nhịp kép bao giờ dấu

         nhạc cũng có dấu chấm

 

                  – Nhịp __6__   có 6 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                               2

                  – Nhịp  __6__ có 6 nhịp đập  trong ô nhịp

                                4

                  – Nhịp   _6__  có 2 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                               8

                   – Nhịp  _6__  có 2 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                               16

                   – Nhịp _6__   có 2 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                              32

Nhịp kép 3:    _9__     _9__   _9__   _9__   __9__

                                     2          4:       8        16        32

 

                 __9_  (có 9  nhịp đập trong 1 ô nhịp)

                    2

                  _9__    có 9 nhịp đập trong 1 ô nhịp   

                    4

                 __9__ có 3 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                    8

                  __9__ có 3 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                    16

                  __9__ cỏ nhịp đập trong 1 ô nhịp

                     32

Nhịp kép 4 :  _12__   _12__  _12__   _12__  _12__

                               2          4         8          16       32

 

                 – Nhịp  _12__ có 12 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                              2

                –  Nhịp  _12_  có 12 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                              4

                – Nhịp  _12__ có 4 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                             8

               – Nhịp  __12__ có 4 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                            16

                – Nhịp  _12__ có  4 nhịp đập trong 1 ô nhịp

                            32

Nhịp 4/4

– Là loại nhịp kép 4 phách:

  • Phách đầu(mạnh)
  • Phách hai nhẹ.
  • Phách 3 mạnh vừa.
  • Phách 4 nhẹ.

–  Trường độ mỗi phách tương đương một nốt đen.

– Dùng trong các bài hát trang nghiêm: quốc ca, lãnh tụ ca.

Nhịp 6/8

– Là nhịp kép, gần như là 2 nhịp 3/8 cộng lại.

– Gồm 6 phách:

  • Phách 1 mạnh
  • Phách 2 & 3 nhẹ.
  • Phách 4 mạnh vừa
  • Phách 5  & 6 nhẹ.

– Mỗi phách tương đương một móc đơn.

Bảng chia nhịp kép

Hy vọng sau bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về Thuật ngữ nhịp độ – KÝ HIỆU CỦA NHỊP 2/4, nhịp 3/4, 2/2, 3/8, 6/8… Trong âm nhạc, từ đó biết được cách chơi bản nhạc ấy đúng điệu. Đừng quên truy cập bloghocpiano.com mỗi ngày ủng hộ chúng tôi nhé!

nhịp 2/4
nhịp 2/4 là gì
nhịp 2/4 ukulele
nhịp 2/4 guitar
nhịp 2/4 piano
nhịp 2 4 gồm những điệu gì
nhịp 2/4 có mấy phách
nhịp 2 4 là điệu gì
nhịp 2/4 cho biết điều gì
nhịp 2/4 là j
nhịp 2/4 organ
nhịp 2/4 đệm điệu gì
nhịp 2/4 lớp 6
nhịp 2/4 đánh điệu gì piano
nhịp 2/4 điệu
nhịp 2/4 là gì guitar
đánh nhịp 2/4
nhạc nhịp 2/4
quạt nhịp 2/4
ballad nhịp 2/4
rải nhịp 2/4
cách đánh nhịp 2/4 bằng tay
bolero nhịp 2/4
bài hát nhịp 2/4
cách bắt nhịp 2/4
điệu blue nhịp 2/4
bản nhạc nhịp 2/4
quạt ballad nhịp 2/4
điệu ballad nhịp 2/4
các bài hát nhịp 2/4
những bài hát nhịp 2/4
bài hát có nhịp 2 4
nhịp 2/4 có mấy phách gồm những phách gì
định nghĩa nhịp 2/4 cho ví dụ
thế nào là nhịp 2/4 cho ví dụ
cách đánh nhịp 2/4
cách đánh nhịp 2/4 lớp 6
cách đánh nhịp 2/4 trong guitar
quạt chả nhịp 2/4
cách gõ nhịp 2/4
cách vạch nhịp 2/4
số chỉ nhịp 2/4
tính chất nhịp 2/4
cách đệm nhịp 2/4 piano
cách quạt nhịp 2/4
cách đánh nhịp 2 4 guitar
cách vẽ nhịp 2/4
các điệu nhịp 2 4
ví dụ nhịp 2/4
ứng dụng nhịp 2/4
ví dụ về nhịp 2/4
ứng dụng của nhịp 2/4
nhịp 2/4 3/4
nhịp 2/4 trong guitar
nhịp 2/4 là gì lớp 6
nhịp 2/4 đánh điệu gì
gõ nhịp 2/4
giải thích nhịp 2/4
đánh guitar nhịp 2/4
nhịp 2/4 và nhịp 3/4 là gì
cách đệm guitar nhịp 2/4
hợp âm nhịp 2/4
ký hiệu nhịp 2/4
cách hát nhịp 2/4
khái niệm nhịp 2/4
khuông nhạc nhịp 2 4
khái niệm về nhịp 2/4
nêu khái niệm nhịp 2 4
nhạc không lời nhịp 2/4
nhịp 2 4 là nhịp như thế nào
nhịp 2/4 3/4 4/4 là gì
nhạc lý nhịp 2/4
định lí nhịp 2/4
lý thuyết nhịp 2/4
thế nào là nhịp 2/4
nhịp 2/4 mp3
nhịp 2/4 là nhịp gì
định nghĩa nhịp 2/4
ý nghĩa nhịp 2 4
ý nghĩa của nhịp 2/4
định nghĩa về nhịp 2/4
cách đánh nhịp 2/4 piano
đệm piano nhịp 2/4
cách phất nhịp 2/4
nhịp và phách 2/4
cách gõ phách nhịp 2 4
cách quạt chả nhịp 2/4
nhịp 3/4
nhịp 3/4 là gì
nhịp 3/4 guitar
nhịp 3/4 trong một ô nhịp có mấy phách nhẹ
nhịp 3/4 piano
nhịp 3/4 trong guitar
nhịp 3 4 đánh điệu gì
nhịp 3/4 là j
nhịp 3 4 và 6 8
nhịp 3/4 là sao
đánh nhịp 3/4
nhạc nhịp 3/4
phách nhịp 3/4
nhịp thơ 3/4
nhịp thơ 3/4 là gì
vd nhịp 3/4
ngắt nhịp 3/4
cách đánh nhịp 3/4
bài hát nhịp 3/4
khái niệm nhịp 3/4
so sánh nhịp 3/4 và 6/8
cách đánh nhịp 3/4 bằng tay
bản nhạc nhịp 3 4
các bài hát nhịp 3/4
những bài hát nhịp 3/4
bài hát có nhịp 3/4
nhịp 3/4 có mấy phách
thế nào là nhịp 3 4 cho ví dụ
trong âm nhạc nhịp 3/4 có mấy phách mạnh
cách gõ nhịp 3/4
cách đánh nhịp 3 4 guitar
cách đánh nhịp 3 4 lớp 6
quạt chả nhịp 3/4
cách vạch nhịp 3/4
các điệu nhịp 3/4
cách rải nhịp 3/4
tính chất nhịp 3/4
cách vỗ nhịp 3/4
cách viết nhịp 3/4
cách chơi nhịp 3/4 guitar
cách đệm nhịp 3/4
cách vẽ nhịp 3/4
cách gõ phách nhịp 3/4
ví dụ nhịp 3/4
ứng dụng nhịp 3/4
ví dụ về nhịp 3/4
nhịp 6/8
nhịp 6/8 là gì
nhịp 6/8 guitar
nhịp 6/8 piano
nhịp 6/8 có mấy trọng âm
nhịp 6/8 có giai điệu giống nhịp nào
nhịp 6/8 là gì cho ví dụ
nhịp 6/8 là gì ví dụ
nhịp 6/8 là j
nhịp 6/8 là sao
đánh nhịp 6/8
ô nhịp 6/8
vd nhịp 6/8
hát nhịp 6/8
điệu nhịp 6/8
cách đánh nhịp 6/8
khái niệm nhịp 6/8
định nghĩa nhịp 6/8
bản nhạc nhịp 6/8
bài hát nhịp 6/8
cách đánh nhịp 6/8 bằng tay
nhịp 6/8 cho biết điều gì
các bài hát nhịp 6/8
những bài hát nhịp 6/8
nhịp 6/8 có mấy phách
quạt chả nhịp 6/8
tính chất nhịp 6/8
cách đánh nhịp 6/8 guitar
cách đập nhịp 6/8
cách đánh nhịp 6/8 piano
cách gõ nhịp 6/8
cách đếm nhịp 6/8
cách tính nhịp 6/8
cách đọc nhịp 6/8
cách chơi nhịp 6/8
cách gõ phách nhịp 6/8
cách quạt chả nhịp 6 8
ý nghĩa của nhịp 6/8
ví dụ nhịp 6/8
ví dụ về nhịp 6/8

Các bạn theo dõi và ủng hộ các kênh dưới đây của Bloghocpiano nhé!!:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *