Scales and modes for the jazz pianist pdf ❤️ Sách học nhạc Jazz, Sách học Âm giai và Điệu thức jazz

Scales and modes for the jazz pianist pdf ❤️ Sách học nhạc Jazz, Sách học Âm giai và Điệu thức jazz. Blog chia sẻ scales and modes for the jazz pianist pdf. Các bạn có thể tham khảo nếu muốn nghiên cứu sâu nhạc jazz.

Scales and modes for the jazz pianist pdf

Tài liệu Scales and modes for the jazz pianist do tác giả Larry Agovinno biên soạn. Nội dung tài liệu chuyên về điệu thức, âm giai, hợp âm, hòa âm jazz…Các bạn sẽ được học 7 điệu thức trung cổ trong từng âm gốc từ C – B.

Các bạn có thể tham khảo một số hình ảnh của tài liệu dưới đây trước khi tải nó.

Download Sách học nhạc Jazz, Sách học Âm giai và Điệu thức jazz.

Các bạn tải tài liệu này dưới đây nhé. Tài liệu hoàn toàn miễn phí.

DOWNLOAD PDF

100+ SÁCH HỌC PIANO HAY TUYỂN TẬP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *