Mong bạn dành ra 10 giây bấm vào xem quảng cáo bên dưới, để giúp chúng tôi duy trì website. Cảm ơn bạn!

Cường độ trong âm nhạc là gì? (Thuật ngữ tiếng Anh là dynamics)
Cường độ trong âm nhạc là gì? (Thuật ngữ tiếng Anh là dynamics) là chuỗi  các chia sẻ về lý thuyết âm nhạc trong đó có cường độ (độ vang của âm thanh) mà bạn nên tìm hiểu.

Cường độ trong âm nhạc là gì?

Cường độ: Có nhiều cách diễn tấu khác nhau để diễn tả sự mạnh nhẹ của một âm thanh

  • Marcato: tấu mạnh và đầy
  • Staccato: tấu rời và nhẹ từng nốt.
  • Sostenuto: tấu mạnh rồi nhỏ lại Nuơng nhẹ từng nốt nhạc.

Ký hiệu chỉ sắc thái của cường độ trong âm nhạc

Người ta phân chia độ mạnh/nhẹ của một câu nhạc ra làm 6 bậc sau đây:

  • Rất mạnh: ff      Fortissimo
  • Mạnh: f        Forte
  • Mạnh vừa: mf     Mezzo forte
  • Nhẹ vừa: mp     Mezzo piano
  • Nhẹ: p        Piano
  • Rất nhẹ: pp      Pianissimo

Diễn tả Cường độ trong câu nhạc, bài nhạc

Hy vọng với chia sẻ Cường độ trong âm nhạc là gì? (Thuật ngữ tiếng Anh là dynamics) sẽ giúp bạn có thêm thật nhiều kiến thức nhạc lý cơ bản hơn để củng cố khả năng thực hành piano của mình. Ở những bài viết trước, chúng tôi cũng đã đề cập đến trường độ, tiết tấu, dấu luyến, dấu láy, dấu hồi tấu, … có lẽ bạn nên tham khảo lại để hiểu rõ hơn những kiến thức nền tảng này !