Các hợp âm sus: Hợp âm sus2, hợp âm sus4 – Cấu tạo và cách sử dụng hợp âm sus

Các hợp âm sus: Hợp âm sus2, hợp âm sus4 – Cấu tạo và cách sử dụng hợp âm sus

Hợp âm Suspended

Hợp âm Sus 2

Hợp âm “sus 2”, thí dụ Csus2, gồm những nốt C – D – G.

Chữ “sus” là viết tắt của “suspended” (ngưng lại) . Hợp âm sus2 cũng có thể gọi là hợp âm “add 2” hay “add 9”.

Hợp âm đô sus2

Hợp âm Sus 4

Khi người ta viết Csus thì chúng ta phải hiểu đó là Csus4. Nốt quãng 3 của hợp âm trưởng được thay thế bằng một nốt trên nó nửa cung.

Thí dụ:

Hợp âm đô sus4

Cấu tạo và cách sử dụng hợp âm sus

Theo truyền thống, hợp âm Csus sẽ chuyển đến hợp âm C, tức là nốt “sus” sẽ trở về nốt bậc 3.

Isus4 I  sẽ có cảm giác như giải kết giáo đường (AMEN).

Trong hoà âm, sự chuyển hợp âm của sus4 thường như sau: I IV  Vsus4 V7  I( Xem thêm vòng tròn hợp âm bậc 5)

Trong thực hành khi chơi hợp âm sus, người ta chơi nốt nền ở tay trái và đánh hợp âm trưởng, 1 cung bên dưới nốt nền, ở tay phải.

Thí dụ: Csus (gồm C – F – G)

  • Tay trái: C
  • Tay phải: hợp âm Bb (Bb – D – F)

Thường thường hợp âm “sus” có thể thay thế cho hợp âm 7 (dominant 7).

Thí dụ trong âm giai C trưởng, Gsus có thể thay thế cho G7, G9.

Hợp âm G sus2

Khi chơi “sus4”, tránh chơi nốt bậc 3. Thí dụ Csus4, tránh chơi nốt Mi (E) .

Người ta cũng viết Bb/C cho Csus.

Khi chơi V7sus, chơi nốt bậc V ở tay trái và hợp âm IV ở tay phải (viết là IV/V) Slash: “IV/V” gọi là hợp âm “slash”, có nghĩa là chơi hợp âm bên trên cái gạch xéo (“slash”) và chơi một nốt Bass bên dưới. “F slash G” = hợp âm F với G ở Bass.

Nhận Xét Hợp âm và Cách Ðọc Hợp âm 7

Hợp âm

Viết tắt

Các nốt trong Hợp âm

F major major 7

FM7, FMaj7, F Major 7

FACE

F major minor 7

F7, also called ‘dominant 7’

F A C Eb

F diminished minor 7

Fø7, Fm7b5

F Ab Cb Eb

F augmented major 7

F+M7, FM7#5

FAC#E

F augmented minor 7

F+7, F7#5

F A C# Eb

F minor major 7

FmM7

F Ab C E

F minor minor 7

Fm7, Fmin7, F minor 7

F Ab C Eb

F diminished 7

F°7, Fdim7

F Ab Cb Ebb

F diminished major 7

FdM7

F Ab Cb E

Bảng tính hợp âm

Hy vọng với chia sẻ Các hợp âm sus: Hợp âm sus2, hợp âm sus4 – Cấu tạo và cách sử dụng hợp âm sus các bạn đã nắm rõ hơn về cách dùng, cấu tạo của hợp âm sus.

Bạn tìm kiếm?

hợp âm sus
hợp âm sus piano
hợp âm sus2
hợp âm sus dim
hợp âm sus trên piano
các hợp âm sus
các hợp âm sus4
hợp âm f#sus4
hợp âm mi sus4
hợp âm sus4
cách dùng hợp âm sus
hợp âm csus4
hợp âm sus guitar
hợp âm asus4 guitar
hợp âm gsus4 guitar
hợp âm dsus4 guitar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *